נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)פעילויות של "נשים למען אסירות פוליטיות" (נלא"פ)


פעילויות של אירגונים וקבוצות אחרות


פעילויות לרגל ה-17 באפריל, היום הבינלאומי לסולידריות עם האסירים הפלסטינים (הדיווח בערבית).

     

הפגנה במג'דל שמס שברמת הגולן, בדרישה לשחרר את האסירים הפלסטינים ואת כל האסירים הערבים מבתי הכלא הישראלים . ההפגנה שהתקיימה ב- 21 באפריל 2006, אורגנה ע"י האגודה למען האסיר (ג'מעית אנצאר אלסג'ין) והועד להגנה על האסירים מרמת הגולן הכבושה.