נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


קישורים

ADDAMEER - Prisoner’s Support and Human Rights Association

Defence for Children Internation Palestine Section

Machsom Watch - נשים נגד הכיבוש ולמען זכויות האדם

Palestine behind bars

The prisoners' center for study

הועד הציבורי נגד עינויים בישראל

World Organization Against Torture