נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


סולידריות עם האסירים והאסירות הפלסטינים השובתים רעב בבתי הכלא הישראלים

ב-27 בספטמבר 2011 אסירים פוליטיים בבתי הכלא הישראלים הכריזו על שביתת רעב פתוחה, כלומר ללא הגבלת זמן עד לקבלת דרישותיהם הצודקות. הם מוחים על התנאים הבלתי אנושיים בהם הם מוחזקים ונגד ההידרדרות בתנאיהם. מדי יום מצטרפים לשביתה אסירות ואסירים נוספים.

בין דרישותיהם:

ב- 9 באוקטובר 2011 הצטרפו ארבע אסירות לשביתת הרעב הפתוחה:

דועא ג'יוסי, מטולכם נעצרה ב-7 במאי 2002.

ורוד קאסם, מטירה שבמשולש, נעצרה ב-14 באוקטובר 2006.

סומוד קראג'ה, מסאפא שבאיזוה רמאללה, נעצרה ב-25 באוקטובר 2009.

לינאן אבו גולמה, מבית פוריק שבאיזור שכם, עצירה מנהלית, נעצרה ב-15 ביולי 2010.

עו"ד של "נשים למען אסירות פוליטיות", תגריד ג'השאן, ביקרה בכלא דמון ביום 10 לאוקטובר 2011 ומסרה על פי דבריה של העצורה המינהלית לינאן אבו גולמה כי:
רשויות הכלא הענישו את השובתות רעב ולקחו מהן חפצים רבים מהתא ביניהם: טלביזיה, רדיו פלטה חשמלית, קומקום, מחברות, ספרים, עטים וכל דברי המאכל שהיו בתא לרבות סוכר ומלח. בנוסף הטילו עליהן עונשים משמעותיים נוספים – מניעת ביקורי משפחות, קניות בקנטינה, משלוח מכתבים וכן מונעים מהן לצאת מהתא מלבד שעה אחת ביום בשעה 6:30 בבוקר.
רשויות הכלא ערכו חיפוש קשה ומשפיל בחדרן של האסירות השובתות רעב כאשר תוך כדי חיפושים שררה אווירה של הפחדה אשר באה לידי ביטוי על ידי העמדת סוהר/ת בצורה צמודה ומאיימת ליד כל אסירה. האסירות נלקחו ע"י סוהרות אשר ערכו חיפוש בעירום על גופן. על כל אלה מתווספים איומים בבידוד האסירות השובתות רעב.

אנו מוחות נגד ההשפלה של האסירות והאסירים השובתים רעב ותומכות במאבקם הצודק נגד התנאים הבלתי אנושיים בהם מוחזקים האסירות והאסירים הפוליטיים בבתי הכלא הישראלים.

מדי יום מתקיימות פעילויות לסולידריות עם האסירות והאסירים השובתים רעב.

אנו מצטרפות וקוראות להצטרף לפעילויות התמיכה והסולידריות עם האסירות והאסירים.

חופש לאסירי ואסירות החופש!