נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע דצמבר 2017

בכלא השרון ישנן 33 אסירות ועצירות פוליטיות, מתוכן 9 קטינות. בכלא דמון ישנן 21 אסירות ועצירות פוליטיות.

בבתי כלא השרון ודמון נמצאות אסירות ועצירות שמייצגות קשת רחבה בחברה הפלסטינית. גילאים שונים, מצבים אישיים שונים (יש נשואות ואמהות לילדים, רווקות, קטינות), רקע לימודי ותעסוקתי שונה (חלקן עקרות בית, חלקן סטודנטיות, חלקן אקדמאיות) כמו גם השתייכות פוליטית.

טיפול רפואי

לאחרונה אנו עדות לנסיגה משמעותית במתן טיפולים רפואיים חיוניים - הן בכלא והן מחוצה לו. אסירות שנפצעו באופן קשה בזמן מעצרן וניתן להן טיפול רפואי בבתי חולים ואמורות לקבל את המשך הטיפול הרפואי, כפי שנקבע, אינן מקבלות אותו. הדוגמאות הקשות הן של אסראא' אל ג'עאביס אשר נכוותה באופן קשה בזמן מעצרה - היא הייתה אמורה לעבור ניתוחים כהמשך הטיפול. אמנם נמסרו לה כמה תאריכים משוערים אך היא עדיין ממתינה לניתוחים שהובטחו. נכון להיום אנחנו יודעות שיש תאריך משוער לניתוח בחודש פברואר 2018. אנו נעקוב. עבלה אלעדם, שנפצעה בראשה באופן חמור בזמן מעצרה, גם היא עדיין ממתינה להמשך ניתוחי הראש שהובטחו אבל לאחרונה ככל הנראה הנטייה היא לא להמשיך יותר בטיפולים. אסירות אחרות שנורו בעת מעצרן זקוקות לטיפולי פיזיותרפיה ומעקבים נוספים.

עניין רפואי נוסף הינו הטיפול הפסיכיאטרי אשר אמור להיות מוענק לאסירות ויש הרבה אסירות הזקוקות לו. יש אסירות שסבלו בעבר מבעיות נפשיות שהחמירו בעת המעצר. אין ספק כי הקטינות זקוקות לטיפול נפשי ותמיכה. רבות מהן חוו טראומה קשה בעת המעצר וחלק מהן חוו פציעות או אפילו מוות מול עיניהן. אנו עדות להחמרה קשה במצבן של אסירות שהגיעו לכלא עם בעיות נפשיות קשות ולעתים יש צורך במתן טיפול נפשי מחוץ לכותלי הכלא - דבר שלא קורה. הטיפול הנפשי העיקרי שניתן בכלא הוא טיפול תרופתי בלבד וברור שזה איננו פתרון מספיק.

קשה לקרוא לטיפולי השיניים הניתנים לאסירות טיפולים ראויים, שכן עקירת השיניים הוא הטיפול השכיח והדבר חמור במיוחד כשזה הטיפול הניתן לאסירות שנגזרה עליהן תקופת מאסר ארוכה או כאשר האסירות זקוקות לטיפולים מורכבים.

קשיים שונים

בנוסף לכל האמור קיימים בבתי הכלא תנאים קשים של חוסר עיסוק בעבודות יצירה, חוסר במסגרות לימוד מאורגנות, מניעת ביקורים של חלק מהמשפחות, במיוחד משפחות של קטינות.

תנאי הנסיעה בפוסטה לדיונים בבתי המשפט ממשיכים להיות בלתי אנושיים - הן באיזוק, בערוב עם אסירים פליליים, הבידוק וכמובן שעות המתנה ארוכות בתוך הפוסטה.

חשוב להזכיר כי תנאי חיים סבירים וטיפול רפואי ראוי הינם זכויות יסוד של האסירות. האסירות נמצאות באחריות המדינה ותחת שליטתה המלאה ומוטלת עליה החובה והאחריות החוקתית - קודם כל על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכן על פי החוקים השונים ופקודות נציבות שב"ס בעניין טיפול רפואי. טיפול רפואי ותנאי חיים סבירים אינם אמורים להינתן כחסד!

לאור האמור לעיל, קיים צורך דחוף לפניה לבתי המשפט בעניינים הבאים:

1. עתירה בנושא הטיפול הרפואי הניתן לאסירות, במיוחד לגבי עבלה אלעדם (מזכירות שוב - נורתה בראש) וכן בנושא הטיפול הפסיכיאטרי לו נזקקות האסירות.
2. הימצאות עצירות פליליות באותו האגף של האסירות בכלא השרון. אמנם קיימת הפרדה אך העצירות הפליליות מפריעות מאד ובעיקר בשעות הלילה.
3. תנאי הנסיעה בפוסטה עם דגש על ההטרדות שעוברות העצירות.
4. עתירה בנושא הקנטינה: אי הימצאות כל הנדרש בקנטינה, גובה המחירים הנגבים וכן השימוש בחלק מרווחי המכירה בקנטינה לתועלת ורווחתם של אסירים פוליטיים.

כלא דמון (על הכרמל)

בזמן האחרון אנחנו עדות לאי קיום או הצבת קשיים במפגש בין אמהות וילדיהן הקטנים בכלא דמון. על פי פקודת נציבות שב"ס (והחלטת בג"ץ) יש לאפשר לאמהות לילדים קטנים לקיים את עשר הדקות האחרונות בביקור ללא מחיצה לפחות פעם בחדש.

כלא השרון (תל מונד)

האסירות בכלא השרון הקימו כמה ועדות לעניינים שונים. בין הוועדות: ועדת תרבות, ועדה לעניינים חברתיים ובילויים. גם הקטינות הקימו ועד משלהן.

עבודות יד - אמנם בקנטינה יש חומרים אך הם יקרים ולאסירות אין את הכסף לקנות אותם. פעמים רבות אסירות מוציאות את מעט כספן על מזון ומוצרי היגיינה. זה מצד אחד ומצד שני הרי מזה כשנה נאסר על המשפחות להכניס חומרים לעבודות יד כך שהעיסוק בעבודות יצירה שהוא משמעותי בחיי האסירות נלקח מהן.

מעצר מנהלי

"נשים למען אסירות פוליטיות" ביחד עם "קואליציית נשים לשלום" יצאו בחודש אוגוסט 2017 בקמפיין לשחרור עצירות מנהליות. כיום ישנן 4 עצירות מנהליות, ביניהן צבאח פרעון שמעצרה הוארך שוב. היא אמורה להשתחרר בחודש דצמבר 2017 אחרי מעצר של 18 חודשים.

העצירות המנהליות החדשות:
חדיג'ה אל-רובעי בת 32 מיאטה נעצרה ב-9 באוקטובר 2017 הוצא נגדה צו מעצר מנהלי ל-3 חודשים.
בושרא אל-טוויל בת 24 מאל בירה נעצרה ב-1 בנובמבר 2017 הוצא נגדה צו מעצר מנהליל-4 חודשים.

שוחררו ממעצר מנהלי:
אפנאן אבו הניה שוחררה ב-27 בספטמבר 2017 לאחר 3 חודשים.
חיתאם סעאפין שוחררה ב-1 באוקטובר 2017 לאחר 3 חודשים.
אחסאן דבאבסה שוחררה ב- 23 בנובמבר 2017 לאחר 9 חודשים.

תמיד חשוב לציין את העוול הנורא שבהטלת מעצר מנהלי - מעצר שהוא ללא כתב אישום ושניתן להארכה חוזרת ללא הגבלה.

אנו מצטרפות לקריאה לשחרור כל האסירים הפוליטיים.

העמוד הראשי