נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


יום האשה הבינלאומי 2007


ערב סולידריות עם האסירות הפוליטיות
בבתי הכלא הישראליים

חיפה – מאת רשא חלוה – ביום רביעי, 7.3.2007, לרגל יום האשה הבינלאומי, ערכו "נשים למען אסירות פוליטיות" ו"עמותה למען נוער וצעירים ערבים – באלאדנא" אירוע סולידריות עם האסירות הפוליטיות בבתי הכלא של הכיבוש הישראלי.
פתחה את האירוע עורכת הדין תגריד ג'השאן, שמסרה נתונים סטטיסטיים אודות האסירים והאסירות, היא ספרה על תנאי המעצר וסבלם היומיומי, ועל הפעילות לסולידריות עם האסירות והאסירים. עו"ד ג'השאן הזכירה שיש היום יותר מ-10,000 אסירים פוליטיים בבתי הכלא, מהם 120 נשים. מרבית האסירות כלואות בכלא השרון, והאחרות בנוה תרצה (רמלה) בכלא ג'למה ובתי מעצר אחרים. חלק מהן מועברות באופן מתמיד ממקום למקום, דבר המוסיף סבל על תנאי המעצר הקשים ממילא, והיחס הגרוע והמשפיל מצד שלטונות הכלא. האסירה המשוחררת אריג' שחברי מנצרת ספרה על נסיונה בכלא, אודות סבל האסירות בזמן החקירות הארוכות והמשפילות בשב"כ וסבלן בכלא כתוצאה מתנאי המעצר הקשים. כמו כן ספרה אריג' אודות התארגנותן ומאבקיהן של האסירות.
האסירה המשוחררת היהודיה טלי פחימה ספרה מעט אודות נסיונה, והדגישה שסבלה היה קטן מסבלן של האסירות הערביות הפלסטיניות, ושלהן יש את זכות הראשונים לספר אודות נסיונן ואודות היחס המשפיל של שלטונות הכלא, דבר שאינו ידוע כמעט בחברה היהודית. היא הוסיפה שהיום היא פועלת בכדי להעלות מודעות לנושא בקרב הציבור היהודי.
מר מוחמד סעדי מסכנין, אביהן של שתי האסירות בוהייסה (המשוחררת) ותגריד (עדיין בכלא) הקריא מכתב מרגש אותו שלחה ביתו האסירה (שהיא גם משוררת) לאירוע, בו היא פונה לנשים הפלסטיניות ומאחלת להן להגיע לחרות.
אם האסירה סועאד אבו חמד מנצרת, ספרה אודות סבלן של המשפחות שבנותיהן נמצאות בכלא, ובמיוחד אודות קשיי הביקור ועל החיפושים המשפילים, ועל העברת בתה מכלא לכלא מבלי שיודיעו על כך למשפחות.
סיימה את האירוע דיאנא חסין מדיר חנא, אימו של האסיר הפוליטי רביע חסין, העצור מזה חמש שנים וחצי (ומאז היותו בן 16). היא ספרה אודות פעילותה בעמותת "אנסאר אלסג'ין" (האגודה למען האסיר) המטפלת באסירים. האגודה הותקפה ונסגרה ע"י השלטונות הישראליים. היא הדגישה כמו כן אודות סבלם של ההורים ואודות הסבל וההטרדות שסובלים האסירים משלטונות הכלא.האסירה תגריד סעדי,
שהיא משוררת,
שלחה מכתב מרגש
בו היא פונה
לנשים הפלסטיניות
ומאחלת להגיע לחירות
.