נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


האסירה שוחררה ב-2 באוקטובר 2009

19/9/2009

קריאה דחופה

מזה יותר מחודש, "נשים למען אסירות פוליטיות" מלוות מתוך דאגה עמוקה את האסירה הפוליטית הקטינה אשר התלוננה על הטרדה מינית מצד אחד הסוהרים בכלא השרון בו היא הוחזקה.

עורכת דין העמותה, תגריד ג'השאן, ביקרה את האסירה פעמים רבות במשך התקופה האחרונה ושלחה ביום 6/9/09 מכתב דחוף ביותר לנציב שירות בתי הסוהר עם העתקים למפקד גוש מרכז ואחרים בשירות בתי הסוהר וכן ליו"ר ועדת בתי הסוהר של לשכת עורכי הדין .

בתאריך 14/9/09, מאחר ולא נתקבלה כל תשובה, נשלח מכתב דחוף נוסף אשר גם הוא לא זכה לתשובה בכתב.

במכתב הועלו טענות חמורות של האסירה אשר אומתו ע"י תצהיר, לפיהם שירות בתי הסוהר מתנכל לאסירה בעקבות הגשת התלונה, ע"י העברתה לכלא אחר לאגף בידוד/הפרדה בו מוחזקות אסירות פליליות, ללא כל בסיס חוקי והחזקתה בתנאים תת אנושיים: התא מחניק, לא מגיע אליו אור שמש, מלא רטיבות, ללא טלויזיה, מאוורר, ספרים (למעט ספר יחיד שהביאה מהכלא הקודם) וחומרים למלאכת יד. בנוסף נלקחו ממנה כיסויי הראש. על כל אלה יש להוסיף את הנמלים שמילאו את התא והפריעו לה לישון בלילות. למעשה, האסירה ישבה כ-24 שעות ביממה אל מול הקירות ללא כל תעסוקה.

כל הפרטים הנ"ל דווחו במכתב לנציב שירות בתי הסוהר ואף על פי כן הוא לא מצא לנכון לענות בכתב על טענות אלה. חמור מזה, ככל הנראה בעקבות המכתב, עשו באגף ריסוס נגד חרקים. האסירה הוצאה מהתא למספר דקות בלבד ומייד לאחר הריסוס היא הוחזרה. כתוצאה מכך נגרמה לה הרגשת חנק וסחרחורות במשך שעות וכן המשיכה להרגיש כאבים בחזה.

רק ביום 15/9/09, וזאת לאחר כחודש ימים שבהם הוחזקה האסירה בתנאים המתוארים לעיל היא הועברה לתא בו התנאים סבירים אבל עדיין באותו אגף בידוד/הפרדה .

גורמים אחראיים בכלא בו מוחזקת האסירה קיימו קשר טלפוני עם עו"ד ג'השאן בימים האחרונים ומסרו לה כי עניין האסירה מטופל ע"י הדרגים הבכירים ביותר על מנת למצוא פתרון להעברתה מהאגף הנ"ל למקום אחר.

עמדתנו ברורה בעניין: אסירה פוליטית צריכה להיות באגף של אסירות פוליטיות ואין כל פתרונות אחרים.

אותם גורמים הבטיחו לעו"ד ג'השאן לעדכן אותה בהחלטתם ביום שני 21/9/09. במידה וההחלטה אשר תתקבל לא תענה על הנדרש תוגש לאלתר עתירה בשם האסירה לבית המשפט.

באשר לתלונת האסירה נגד הטרדה מינית (מיוצגת גם בעניין זה ע"י עו"ד ג'השאן): האסירה אומרת כי תמשיך להיאבק עד אשר הסוהר יבוא על עונשו.

יצויין כי "נשים למען אסירות פוליטיות" בקשר הדוק ורציף עם המשפחה אשר מעודכנת בכל פרטים.

האסירה הקטינה מוחזקת בבידוד/הפרדה כבר מעל חודש ימים וככל הנראה גם את החג תאלץ לעבור לבד!

בידוד/הפרדה הם סוג של עינויים!


בבקשה, כיתבו מכתבי מחאה לשירות בתי הסוהר:
נציב שירות בתי הסוהר, פקס: 9193800 -08 תא דואר: 81 רמלה
בבקשה העבירו עותק ל"נשים למען אסירות פוליטיות" כתובת אימייל: wofpp@riseup.net