נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע - יוני 2009

כיום יש כ-65 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים: כ-37 בכלא השרון (תל מונד), כ-23 בכלא דמון (על הר הכרמל) והשאר במתקני כליאה שונים.

הדרך מבית הסוהר לבית המשפט
אסירות ועצירות שמובאות לדיון בבית משפט סובלות מיחס קשה ומשפיל מהסוהרים והסוהרות מיחידת "נחשון" (יחידת "נחשון" – יחידה של שירות בתי הסוהר אשר תפקידה לשמור על האסירים והאסירות כאשר הם מחוץ לכתלי בית הסוהר). הן מועברות לכלא נוה תרצה (רמלה) יום או מספר ימים לפני הדיון בבית המשפט. שם הן מוחזקות באותו אגף עם האסירות הפליליות אשר עוינות אותן. כמו כן נאסר עליהן להביא איתן בגדים. ביום הדיון: עם שחר האסירות והעצירות מובאות למכונית שם הן מוחזקות ביחד עם האסירות הפליליות בלי מחיצה למרות שפעמים רבות האסירות הפליליות מנסות להציק להן. המכונית אוספת אסירים מבתי כלא שונים ולפעמים האסירות נאלצות להישאר במכונית במשך שעות ללא איוורור נאות. לעיתים נאלצות האסירות הפוליטיות להישאר שעות ארוכות בלי אוכל ומים ובלי גישה לשירותים. לפעמים הן מוחזקות שעות רבות בתאי מעצר בביניין בית המשפט. הסבל גדול עוד יותר לפטמה אלזוק שבנה יוסף בן 17 חודשים נמצא ביחד איתה. לתינוק תנאים אלה בלתי נסבלים.

כלא השרון (תל מונד)
מכתבים
האסירות הפוליטיות מרצועת עזה: פטמה אלזוק, רודה חביב וופאא אלבס, אינן מקבלות מכתבים מספמבר 2008.

לטיפה אבו דרעא, ממחנה הפלטים בלטה, נעצרה ב-8 בדצמבר 2003. רשויות הכלא הגדירו אותה כ"אסירה בעלת סיכון גבוה לבריחה (סג"ב)" ובכל פעם שהיא יוצאת מחוץ לאגף (לפגישה עם עו"ד או ביקור משפחות) או בזמן "הטיול" היומי (יציאה לחצר הכלא) הסוהרים שמים אזיקים על ידיה ורגליה. היא פתחה בשביתת רעב בדרישה לא לשים עליה אזיקים בזמן "הטיול" היומי. רשויות הכלא הענישו אותה בהעברה לתא בידוד בו היתה מותקנת מצלמת מעקב 24 שעות ביממה. כמו כן מנעו ממנה לקנות בקנטינה ולצפות בטלביזיה. אחר מספר ימים הסכימו לבקשתה וכעת היא יוצאת ל"טיול" היומי בלי אזיקים. במאי 2009 היא הועברה לכלא נוה תרצה (רמלה).

סנאא סאלח, בת 26, מאלחאדר שבאיזור בית לחם, נעצרה ב-6 באוגוסט 2008. רשויות הכלא הענישו אותה בהעברה למשך 22 ימים לתא בידוד בו היתה מותקנת מצלמת מעקב 24 שעות ביממה. כמו כן מנעו ממנה ביקורי משפחה. אמה אשר לא דווח לה על העונש הגיעה לביקור ורשויות הכלא מנעו אותו. סנאא ביקשה לעבור לכלא דמון וב-20 במאי 2009 היא הועברה.

רג'אא אלגול, אסירה לשעבר, בת 39, ממחנה הפליטים ג'נין, עצירה מינהלית. נעצרה ב-31 במרץ 2009 בשעה 4 בבוקר והובאה לבית המעצר בסאלם. שם נאלצה לעמוד בחוץ בקור במשך כשעתיים. מאוחר יותר הועברה לבית מעצר קישון (ג'למה) שם עברה חקירות קשות. במשך החקירות שנמשכו שעות רבות החוקרים קשרו את ידיה מאחורי גבה. היא פתחה בשביתת רעב בדרישה לעבור לכלא השרון. אחרי שלושה ימים היא הועברה לכלא השרון למספר ימים לאחר מכן שוב הועברה לבית מעצר קישון (ג'למה) שם עברה חקירות נוספות. אחרי שבועיים ניתן לה צו מעצר מינהלי והועברה לכלא השרון. רג'אא אשר סובלת ממחלת לב אינה מקבלת טיפול נאות בכלא. כאסירות ועצירות אחרות היא סבלה מיחס קשה ומשפיל כאשר הובאה לבית משפט. שישה ימים לפני הדיון היא הועברה לכלא נוה תרצה (רמלה). ביום בו התקיים הדיון הסוהרים לא הביאו לה אוכל ולאחר שובה לכלא נוה תרצה היא הוחזקה שש שעות בחדר המתנה קטן.

אסירות חדשות
ג'יהד אבו תורכי, בת 15.5, מחברון, נעצרה ב-25 בפברואר 2009.
עביר דגרה, בת 30, אם לשניים, מכפר עין שבאיזור רמאללה. נעצרה ב-11 במרץ 2009, הובאה לבית המעצר במגרש הרוסים (מוסקוביה, בירושלים) ואחרי 27 ימים הועברה לכלא השרון. היא סובלת מבעיות בריאות ואינה מקבלת טיפול נאות בכלא.
מימונה ג'ברין, בת 15.5 מתקוע שבאיזור בית לחם, נעצרה ב-22 באפריל 2009.
נהדה טאלב, בת 43 מכפר עין שבאזור ראמאללה.

אסירות משוחררות
מנאר ג'ברין, מאום אלפחם, נעצרה ב-30 ביוני 2007 ושוחררה ב-9 ביוני 2009.
נהלה בדר, בת 25 מבית לקיא שבאיזור רמאללה, נעצרה ב-8 במרץ 2008 ושוחררה ב-3 במאי 2009.
רימא טבאל, בת 23, מאזור טולכרם, נעצרה ב-20 בספטמבר 2008 ושוחררה ב-30 באפריל 2009.
ארסלין יעקוב, בת 22, מאזור טולכרם, נעצרה ב-7 באוקטובר 2008 ושוחררה ב-26 באפריל 2009.
נואל אלסעדי, בת 45, ממחנה הפליטים ג'נין, נעצרה ב-6 בנובמבר 2008 ושוחררה במאי 2009.

כלא דמון (על הר הכרמל)

אימאן גזאוי עשאשא, מטולכרם, נעצרה ב-20 בפברואר 2001. גם בעלה אסיר פוליטי. בנובמבר 2008 איפשרו להם להיפגש. למרות שיש החלטה של בית משפט שעל רשויות הכלא לאפשר להם להיפגש כל שלושה חודשים, הרשויות מונעות זאת בתירוצים שונים.

לילה בוח'רי, משכם, נעצרה ב-1 ביולי 2002. רשויות הכלא סרבו לבקשתה להיפגש עם אחיה שהוא עציר מינהלי.

סנאא עמרו, מדורא שבאזור חברון, נעצרה ב-6 באוקטובר 2002. באחד הלילות בזמן שישנה נפלה מהמיטה העליונה אשר ללא מעקה (לכל המיטות העליונות אין מעקה) במיטת קומותיים וסובלת מכאבי גב.

איאת אלקיסי, בת 19, ממחנה הפליטים בלטה שבאזור שכם, נעצרה ב-20 במרץ 2008. ועדת השליש סירבה לשחררה אחרי שריצתה שני שליש מתקופת המאסר.

סומוד עבדאללה, בת 17.5 מביר זית שבאזור רמאללה, נעצרה ב-17 באפריל 2008. ועדת השליש סירבה לשחררה אחרי שריצתה שני שליש מתקופת המאסר.

אסירה חדשה
רימא אבו עישה, בת 22, משכם, נעצרה ב-14 בפברואר 2009 והובאה לבית המעצר בפתח תקוה. שם עברה חקירות קשות שנמשכו שעות רבות במשך היום והלילה. אחרי שישה ימים הועברה לכלא השרון. היא ביקשה לעבור לכלא דמון והועברה בתחילת מאי.

אסירות משוחררות
עפאף בטיח, בת 18, מירושלים, נעצרה ב-5 בפברואר 2008 ושוחררה ב-7 במאי 2009.

שירין אלשייך ח'ליל
מדינת ישראל עדיין מונעת מהאסירה המשוחררת שירין אלשייך ח'ליל, לחזור לראמאללה ומאלצים אותה לגור בעזה מאז שיחרורה ב-12 באפריל 2009. שירין נולדה בעזה, עברה לרמאללה בילדותה ונעצרה בשנת 2003 כאשר גרה בראמאללה.

העמוד הראשי