נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)תגריד ג'השאן – עורכת – דין
רח' ציונה תג'ר 10
תל אביב יפו 68097
טל: 03-6816777 פקס: 6827015 -03
נייד- 050-4511951

1/7/12
מבלי לפגוע בזכויות
פקס. מס' 9193440 – 08

לכבוד
גנ"מ אנג'ל שלמה
מפקד ביס"ר השרון

א.נ.

הנדון : הכנסת חומרים למלאכת יד וספרים לאסירות הביטחוניות בכלא

בשם מרשתי האסירה לינא ג'רבוני ט/1134338 הנציגה של האסירות הביטחוניות באגף 2 הנני לפנות אליך כדלקמן :

  1. מזה כשלש שנים קיים איסור על הכנסת ספרים וחומרים למלאכת יד לאסירות על ידי משפחותיהן .

  2. למיותר להסביר את חשיבות עבודות היד וקריאת ספרים עבור האסירות כאשר אין להם מה לעשות בכל שעות היום למעט צפייה בטלויזיה וגם כידוע הערוצים מוגבלים .

  3. מעבר לכך המדיניות של שירות בתי הסוהר היא לעודד אסירים ואסירות לקרוא וגם לעסוק בעבודות יצירה ואמנות .נא ראה פקודת נציבות מס' 04.50.00 ספרים , כתבי עת ומשחקי חברה לאסירים ופקודת נציבות מס' 04.50.01 יצירות אמנות הנוצרות ע"י אסירים .

  4. יודגש כי בית המשפט הגבוה לצדק קבע בתחילת שנה זו בפסק דין כהן נגד שירות בתי הסוהר (רע"ב 9552/09 ) כי מותר להכניס שני ספרים מדי חודש ע"י קרובי משפחת האסיר .

  5. מכל הנימוקים המועלים לעיל אבקשך להורות על הכנסת ספרים וחומרים למלאכת יד לאסירות הביטחוניות .

  6. אודה על התייחסותך ומתן תשובה חיובית בהקדם האפשרי .

בכבוד רב ,


תגריד ג'השאן - עו"ד