נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע - אפריל 2009

כיום יש כ-60 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים: כ-35 בכלא השרון (תל מונד), 22 בכלא דמון (על הר הכרמל) והשאר במתקני כליאה שונים.

ספרים
מאז ומתמיד רשויות הכלא הערימו קשיים על הכנסת ספרים לאסירות ולאסירים פוליטיים. לאחרונה, רשות בתי הסוהר הודיעה כי חל איסור על הכנסת ספרים לכל האסירות והאסירים הפוליטיים. אירגוני זכויות אדם ואירגונים לתמיכה באסירים שלחו מכתבי מחאה לרשויות הכלא.

נעלים
מזה יותר מחצי שנה נאסר על משפחות האסירות הפוליטיות להביא להן נעליים. אסירות שזקוקות נעלים חדשות חייבות לקנות אותן בקנטינה של בית הסוהר. בקנטינה יש רק נעלי ספורט ובמחירים יקרים בהרבה מאשר מחירי הנעליים בגדה המערבית. לכן יש אסירות שחסרות להן נעליים וכאשר הן יוצאות מהתא הן נאלצות לבקש נעליים מאסירות אחרות.

ביקורי משפחות
לאחרונה, בדרך לביקורי משפחות בבתי הסוהר יש יותר משפחות אשר מדינת ישראל מונעת מהן לעבור במחסומים ומאלצים אותן לרדת מההסעה של הצלב האדום הבינלאומי ולחזור הביתה בלי לבקר את האסירות למרות שיש בידן כל האישורים הדרושים לביקור בכלא.

טלביזיה
לאחרונה, רשות בתי הסוהר ניתקה לכל האסירות והאסירים הפוליטיים את הערוצים אשר נהגו לצפות בהם: אל-ג'זירה וערוצים לבנוניים.

כלא השרון (תל מונד)

אגף 2
מזה מספר חודשים, אסירות חדשות מובאות לאגף 2 בכלא השרון, לעיתים הן מוחזקות שם חודשים. באגף זה נמצאות אסירות פליליות אשר עוינות את האסירות הפוליטיות ומקללות אותן כל היום.

מכתבים
רשויות הכלא עדיין אינם מעבירים לאסירות חלק גדול מהמכתבים. האסירות אינן מקבלות מכתבים שנשלחו ע"י משפחותיהן . האסירות מרצועת עזה נפגעות ביותר ממדיניות זו כיוון שמשפחותיהן מנועות מלבקר אותן מזה יותר משנתיים.

ורדה בכראוי, מעראבה שבגליל, נעצרה ב-16 באוקטובר 2003, אמא שלה ז"ל נפטרה ב-29 בינואר 2009. רשויות הכלא סרבו לבקשתה לצאת להיפרד ממנה כאשר גססה.

אחסאן דבאבסה, בת 22 מחברון, נעצרה ב-11 בדצמבר 2007, היתה סטודנטית באוניברסיטת חברון. כל בני משפחתה מנועים מלבקר אותה מזה ארבעה חודשים. אביה ז"ל נפטר בינואר 2009 והיא לא ראתה אותו מאז יום מעצרה. ועדת השליש סירבה לשחרר אותה אחרי שריצתה שני שליש מתקופת מאסרה. בכוונתה לערער על הסירוב.

משפטים
סנאא סלאח, בת 26 מאלחדר שבאזור בית לחם, נעצרה ב-7 באוגוסט 2008: נשפטה לשנתיים מאסר.
ארסלין יעקוב, בת 22 מטולכרם, נעצרה ב-7 באוקטובר 2008: נשפטה ל10 חודשי מאסר.
רימא טבאל, בת 23 מטולכרם, נעצרה ב-20 בספטמבר 2008 : נשפטה ל- 10 חודשי מאסר.
בראאה מלכי ורמאח סמאדה, שתיהן בנות 15 ממחנה הפליטים ג'לזון: נשפטו ל-12 חודשי מאסר.

אסירות חדשות
ח'דיג'ה הבאש, מרהט שבנגב, נעצרה ב-22 בינואר 2008.
סיהאם אלחיח, בת 20 מכפר צוריף שבאיזור חברון, עבדה במרכז מחקרים אודות האסירות והאסירים הפוליטיים, נעצרה במרץ 2009 והוצא נגדה צו מעצר מינהלי.

משוחררות
עביר עודה, מטולכרם, נעצרה ב-22 באפריל 2006 ושוחררה במרץ 2009.
היבה חמידאת, ממחנה הפליטים ג'לזון שבאיזור רמאללה, נעצרה ב-10 באוגוסט 2008 ושוחררה ב-8 במרץ 2008.
אמל אלעבידי, מירושלים, נעצרה ב-6 בדצמבר 2008 ושוחררה בפברואר 2009.

כלא דמון (על הר הכרמל)

מים
לאחרונה יש הפסקות מים תכופות למשך יום שלם או חצי יום מבלי שרשויות הכלא מיידעים מראש את האסירות.

שירין קנדיל סוידאן, מקלקיליה, אם לשני ילדים, נעצרה ב-7 בספטמבר 2006. ועדת השליש סירבה לשחרר אותה אחרי שריצתה יותר משני שליש מתקופת מאסרה.

אמל ג'ומעה, ממחנה פליטים עסכר שבאיזור שכם, נעצרה ב-9 באפריל 2004. אחיה שהוא נכה מרותק לכסא גלגלים מנוע מלבקר אותה מאז יום מעצרה.

משפטים
ורוד קאסם, מטירה שבמשולש, נעצרה ב-4 באוקטובר 2006: נשפטה ל-6 שנות מאסר.
עפאף בטיח', בת 18 מירושלים, נעצרה ב-5 בפברואר 2008 : נשפטה ל-16 חודשי מאסר.
סומוד עבדאללה, בת 17 מביר זית שבאזור ראמאללה, נעצרה ב-17 באפריל 2008: נשפטה ל-22 חודשי מאסר.
פאטן אלסעדי, בת 24 ממחנה הפליטים ג'נין, נעצרה ב-8 במאי 2008: נשפטה לארבעה שנות מאסר.

משוחררות
ערין אחמד, מבית לחם, נעצרה ב-29 במאי 2002 ושוחררה בפברואר 2009.
שירין אלשייח' ח'ליל , בת 24, נולדה בעזה ובילדותה עברה לגור בראמאללה. נעצרה ב-13 ביולי 2003 בראמאללה ושוחררה ב-12 באפריל 2009. מדינת ישראל סרבה לאפשר לה לחזור לרמאללה והרחיקה אותה לעזה.
סמירה הניה אבו שמלה, בת 46 מיעבד שבאיזור ג'נין, עצירה מינהלית, נעצרה ב-3 מרץ 2008 ושוחררה ב-1 במרץ 2009.
מונטהא יעקוב אלח'טיב, בת 17 ממחנה הפליטים בלטה שבאיזור שכם, נעצרה ב-21 במרץ 2008 ושוחררה ב-1 במרץ 2009.

בית מעצר קישון (ג'למה)

עצירה חדשה

ראג'אא אלגול, נעצרה במרץ 2009 הובאה לבית סוהר השרון (תל מונד) ומשם הועברה לבית מעצר קישון (ג'למה). היתה אסירה בעבר.

העמוד הראשי