נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע אוקטובר 2006

כיום יש כ-120 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים. כ- 95 בכלא השרון (תל מונד), השאר: בכלא נווה תרצה (רמלה), כלא איילון (רמלה), בבית מעצר "קישון" (ג'למה) ומספר עצירות במתקני כליאה שונים.

האסירות שהועברו ב-13 לספטמבר מכלא השרון עדיין מפוזרות: בבית מעצר קישון (ג'למה), איילון (רמלה) ונווה תרצה (רמלה). רשות בתי הסוהר ממשיכה להעביר אסירות מכלא לכלא, בלי לדווח למשפחות האסירות או לעורכי הדין. המשפחות ועורכי הדין שומעים על ההעברה רק אחרי שבאו לבקר את האסירות ולא מצאו אותן.

לילה בוכארי , הנציגה של האסירות שהועברו מכלא השרון לכלא נווה תרצה, הועברה מכלא נווה תרצה לבית מעצר קישון (ג'למה) כעונש על כך שהיה לה ויכוח עם אחת הקצינות בכלא.

אמנה מונא , הועברה מתא הבידוד בנווה תרצה (רמלה) לתא הבידוד בבית מעצר קישון (ג'למה). בתא בו היא מוחזקת האור דולק 24 שעות ביממה. במשך חודש ימים, כל יום, הסוהרות ערכו עליה חיפוש בעירום. היא היתה בשביתת רעב במשך חודש, החל מה-13 בספטמבר.

עאישה עבאיאת ולינה חדאידה , היו בין המועברות מכלא השרון לכלא איילון, הועברו שוב מכלא איילון לכלא נווה תרצה.

למיא ג'לעום ורמאח חבאיב , היו בין המועברות מכלא השרון לכלא נווה תרצה, הועברו שוב מכלא נווה תרצה לאיילון. רמאח חבאיב שוחררה ב- 5 באוקטובר.

סועאד אבו חמד , היתה בין המועברות מכלא השרון לבית מעצר קישון (ג'למה), הועברה שוב לכלא איילון. הדבר נודע לבני משפחתה רק כאשר באו לבית המעצר במטרה לבקר אותה.

לאסירות אשר הועברו מכלא השרון לא ניתן לקחת איתן חלק גדול מחפציהן האישיים. כך שחסר להן ציוד חיוני ובמיוחד בגדים ובגדי חורף.

כלא איילון (רמלה)

כעשר נשים שהועברו לכלא איילון מוחזקות ביחד בחדר גדול, בו רשויות הכלא יכולים לצפות בהן ללא הפסקה ע"י מצלמה שפועלת 24 שעות ביממה. האסירות היו בשביתת רעב במשך שבועיים. הן דורשות לדעת מתי יוחזרו לכלא השרון. במשך חודש ימים לא היו להן ביקורי משפחה.

כלא נווה תרצה (רמלה)

התנאים בכלא ממשיכים להיות קשים. מה-13 בספטמבר נאסר על האסירות שהועברו מכלא השרון, לעשות קניות בקנטינה. בביקורה האחרון של עו"ד תגריד ג'השאן, ב-12 באוקטובר, עדיין נמשך איסור זה.

אסירה חדשה
לילה מוסנזון (לילה טריפולי)
, מפגינה נגד גדר אפרטהייד, נשפטה למאסר של שלושה חודשים. החלה לרצות את המאסר ב- 15 באוקטובר 2006.

בית מעצר קישון (ג'למה)

האסירות שהועברו לבית מעצר קישון (ג'למה), היו בשביתת רעב במשך שבועיים (אמנה מונא שהועברה לשם מנווה תרצה שבתה רעב במשך חודש). תנאי האסירות ויחס הסוהרים/ות אליהן קשים מאוד. היה איסור על ביקורי משפחה יותר מחודש ימים. הן דורשות לדעת מתי יוחזרו לכלא השרון.
כעת מותר להן לקנות בקנטינה. הצלב האדום ביקר את האסירות בבית מעצר קישון (גם את אמנה שנמצאת שם בבידוד).

כלא השרון (תל מונד)

האסירות מאגף 12 ביקשו שתהיה להן אפשרות לבקר את האסירות באגף 11. רשויות הכלא סרבו לבקשתן.

עטאף עליאן, בת 42, אם לעאישה, פעוטה בת שנתיים, נעצרה ב-22 בדצמבר 2005. בעקבות בקשה שהגישה העו"ד של נלא"פ, תגריד ג'השאן, אושר שעאישה, למרות שכבר מלאו לה שנתיים (מגיל שנתיים ומעלה אסור להשאיר ילדים עם אמותיהם בבית הסוהר), תשאר איתה עד ה-25 באוקטובר, התאריך בו צריך להיסתיים מעצרה המינהלי.
ב-23 באוקטובר הוארך מעצרה המינהלי של עטאף בשישה חודשים נוספים. מספר ימים לאחר הארכת מעצרה עטאף תאלץ להיפרד מעאישה שתועבר למשפחה בראמאללה.
אודות עטאף עליאן

ד"ר רפקה אלג'עברי ,בת 43 מחברון, נעצרה ב-15 באוגוסט 2006. בעקבות עירעור שהגיש העו"ד שלה, ח'אלד אלאערג', מעצרה המנהלי קוצר מששה חודשים לשלושה חודשים.
אודות ד"ר רפקה אל ג'עברי

עצירות חדשות
נורה ג'אבר-אלהשלמון , בת 34, אם לשישה, נעצרה ב-17 בספטמבר. היא עברה חקירות בבתי המעצר בעציון ובאשקלון, אחר כך הועברה לכלא השרון והוצא נגדה צו מעצר מינהלי לשישה חודשים. נורה סובלת ממחלת כליות. בעלה , סמי השלמון, גם הוא עציר מינהלי, מעצרו הוארך בפעם השלישית.
עאישה ע'נימאת, בת 15
עפת ח'ליל, משכם
ראניה אבוח'דיר מחברון
דועאא חאג' חסין, בת 18, ממחנה בלאטה
שירין חאג' חסין, בת 18, ממחנה בלאטה
נדאא אלרמחי
נדאא אלדרבאס אלעארורי
, מעיסאוויה

העמוד הראשי