נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע - יוני 2015

כעת נמצאות 24 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים: 23 בכלא השרון (תל מונד) ואחת בכלא נוה תרצה (רמלה).

עונשים

כלא השרון (תל מונד)

ב-22 באפריל רשויות הכלא האשימו אסירות פוליטיות שהיו בחצר שפתחו בשירה והניפו דגל פלסטין בזמן שנשמעה הצפירה לזכר חיילים ישראלים. רשויות הכלא הענישו שבע אסירות בהחזרתן בכח לתאים. במחאה, האסירות הפוליטיות האחרות גם נכנסו לתאים. רשויות הכלא הענישו את כל האסירות באיסור לצאת מהתאים במשך ארבע ימים ושש אסירות: שירין עיסאוי, יסמין שעבאן, לינא ח'טאב, נהיל אבו עישה, סמאהר זין אלאדין, ג'האד שראונה - הוענשו במניעת ביקור משפחות למשך חודש ימים.

ב-3 במאי 2015 סוהרת טענה שאסירה דחפה אותה. סוהרים נוספים הגיעו לאגף, באלימות דחפו את האסירות הפוליטיות לתאים וחמש אסירות: אחסאן דבאבסה, נהיל אבו עישה, הניה נסאר, יסמין שעבאן ושירין עיסאוי – העברו לבידוד. האסירות הפוליטיות האחרות מחו על כך ובקשו שהן יוחזרו לאגף האסירות הפוליטיות. אחרי יומיים ארבע אסירות הוחזרו לאגף האסירות הפוליטיות עם מגבלות של בידוד עד סוף השבוע אבל : שירין עיסאוי הועברה לבידוד בכלא נווה תרצה (רמלה) ב-4 מאי 2015.

כלא נוה תרצה (רמלה)

שירין עיסאוי הוחזקה שבוע בבידוד בתא שאין בו חלונות, האיוורור לקוי, יש בו ריח רע וחם מאוד. יש פתחים קטנים בדלת שבתאים אחרים הם פתוחים אבל בתא בו הוחזקה שירין היו סגורים ורק מאוחר יותר פתחו אותם. יש דוש בתקרה וברז אבל בברז אין מים. כאשר מפעילים את הברז יוצאים מים מהדוש וכל רצפת התא נרטבת. ב-13 במאי 2015 הודיעו לשירין שהבידוד הסתיים ושהיא מוחזקת בתנאי הפרדה. בתנאי הפרדה יש זכות לקבלת טלביזיה אבל בתא שהיא מוחזקת אין אפשרות טכנית להפעלת טלביזיה ורשויות הכלא לא מסכימים להעביר אותה לתא אחר.

ב-25 במאי 2015 הרשויות האשימו אתה שירין בהברחת מכתב לתקשורת ובמשך שבוע ימים היא הוחזקה שוב בתנאי בידוד.

מכתבים

האסירות הפוליטיות עדיין לא מקבלות מכתבים והמכתבים שהן שולחות אינם מגיעים ליעדם. במשך השנתיים האחרונות הן קיבלו מעט מאוד מכתבים.

פגישות עם בני משפחה שגם הם אסירים

בעקבות עתירה שהגישה עו"ד עביר בקר מונא קעדאן נפגשה עם בעלה, שגם הוא אסיר פוליטי ב-4 במאי 2015.

הרשויות סרבו לאשר ל דוניא ואקד , להיפגש עם בעלה שגם הוא אסיר פוליטי.

נסיעה לבתי המשפט

התנאים בדרך לבתי המשפט ממשיכים להיות קשים ומשפילים. יסמין שעבאן שהגישה תלונה לרשויות הכלא בינואר 2015 לא קיבלה כל תשובה. "נשים למען אסירות פוליטיות" ביחד עם ארגוני זכויות אדם נוספים מתכננים לפעול לשינוי התנאים.

רשימת האסירות הפוליטיות

לינא ג'רבוני, בת 40, מעראבה אלבטוף שבגליל, נעצרה ב-15 באפריל 2002, שפוטה ל-15 שנים.

מונא קעאדאן, בת 43, מעראבה שבאיזור ג'נין, אסירה לשעבר ששוחררה ב-18 בדצמבר 2011 בעסקת שליט ונעצרה שוב ב-13 בנובמבר 2012.

ב-31 במרץ 2015 מונא נשפטה ל-70 חודשי מאסר ו-24 חודשי מאסר על תנאי למשך 5 שנים מיום שיחרורה וקנס של 30,000 ₪. בית המשפט הצבאי ביטל את שיחרורה בעסקה שליט.

נהיל אבו עישה, בת 36, מחברון, נעצרה ב-14 במרץ 2013. ב-11 בנובמבר 2014 היא נשפטה ל-33 חודשי מאסר, 24 חודשי מאסר על תנאי למשך 5 שנים מיום שיחרורה וקנס של 2,000 ₪.

דוניא ואקד , ממחנה הפליטים טולכרם, בת 37, עבדה בחנות תכשיטים, נעצרה ב-13 במאי 2013 ושפוטה ל-42 חודשי מאסר.

ויאם ג'אבר , בת 22 מתל שבאיזור שכם, סטודנטית למינהל עסקים, נעצרה ב-11 בנובמבר 2013. ב-24 באפריל 2014 היא נשפטה ל-32 חודשי מאסר.

פלסטין נג'ם, בת 28, משכם, נעצרה ב-20 בנובמבר 2013. ב-5 בינואר 2015 היא נשפטה ל-48 חודשי מאסר, 24 חודשי מאסר על תנאי למשך 5 שנים מיום שיחרורה וקנס של 3,000 ₪.

שירין עיסאוי , בת 34 מירושלים, אסירה לשעבר, נעצרה שוב ב-6 במרץ 2014. ב-4 במאי הועברה לבידוד והפרדה בכלא נווה תרצה.

סמאהר זין אלדין, אם לשישה, ממג'דל באני פאדל שבאיזור שכם, נעצרה מביתה ב-28 במאי 2014. ב-20 במאי 2015 נשפטה ל-13 חודשי מאסר, 34 חודשי מאסר על תאי למשך חמש שנים וקנס של 4,000 ₪.

ת'וריא טהה, בת 21, מבית אילו שבאיזור רמאללה, סטודנטים לתקשורת ולטכנולוגיה באוניברסיטה הפתוחה אלקודס, נעצרה ב-26 ביולי 2014. ב-12 בפברואר 2015 היא נשפטה ל-22 חודשי מאסר.

ד.ס., בת 17, מירושלים, נעצרה ב-3 בינואר 2014, שפוטה ל-18 חודשי מאסר.

אחסאן דבאבסה , בת 28, מחברון, אסירה לשעבר נעצרה שוב ב-13 באוקטובר 2014.

יסמין שעבאן, בת 32, אם לארבעה, מג'למה שבאיזור ג'נין, נעצרה מביתה ב-3 בנובמבר 2014 והובאה לבית מעצר קישון (ג'למה) שם עברה חקירות במשך חמישה ימים. ב-9 בנובמבר היא הועברה לכלא השרון (תל מונד).

הלאה אבו סאל, בת 18, ממחנה הפליטים אלעארוב שבאיזור חברון נעצרה ב-28 בנובמבר 2014.

אמל טקאטקה, בת 20, מבית פג'אר שבאיזור בית לחם, נעצרה ב-1 בדצמבר 2014. בזמן מעצרה היא נורתה באש חייה ע"י חיילי הכיבוש הישראלי ונפצעה קשה ביד שמאל, מותן שמאל, ורגל שמאל. היא אושפזה ובזמן האישפוז רגליה היו אזוקות למיטה. ב-30 בדצמבר היא הועברה לכלא השרון (תל מונד).

הניה נאסר, בת 23 מדיר קדיס שבאיזור ראמללה אסירה לשעברה ששוחררה ב-18 בדצמבר 2011 בעסקת שליט ונעצרה שוב מביתה, בלילה ב-10 בדצמבר 2014. הרשויות הישראליות מינו ועדה צבאית מיוחדת שהחליטה להחזיר אותה לכלא עד תום התקופה שאליה נשפטה, פרוש הדבר שעליה להיות במאסר במשך 25 חודשים נוספים.

פדאא דעמס, בת 20, מבית עומר שבאיזור חברון, סטודנטית, נעצרה ב-28 בינואר 2015. ב-17 במאי 2015 נשפטה לששה חודשי מאסר, ששה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורה וקנס בסך 2,000 ₪..

ח'אלדה ג'ראר, חברת המועצה המחוקקת הפלסטינית, מרמאללה, בת 52, אם לשתיים, נעצרה ביום 2 באפריל 2015 בביתה. הרשויות הישראליות הוציאו נגדה צו מעצר מינהלי לתקופה של 6 חודשים שאחרי חודש ויומיים הסתיים והוחלף למעצר (לא מנהלי). ב-28 במאי בית משפט צבאי האריך את מעצרה עד תום ההליכים המשפטיים. היא סובלת מבעיות בריאות.

ג'יהאד שראונה, בת 21, מדורה שבאיזור חברון, נעצרה ב-6 באפריל 2015. ב-13 במאי 2015 היא נשפטה לארבעה חודשי מאסר, ששה חודשי מאסר על תנאי לתקופה של שלוש שנים מיום שיחרורה וקנס של 2,000 ₪.

עליה אלעבסי, מסילואן, בת 49 אם לחמישה, נעצרה ב-2 בינואר 2012 ושוחררה ב-23 בפברואר 2012 בערבות של 7,500 למעצר בית. ב-14 באפריל 2015 היא נשפטה לשנתיים מאסר. ב-15 באפריל 2015 היא הועברה לכלא נווה תרצה (רמלה) ומאוחר יותר לכלא השרון. היא סובלת מבעיות בריאות.

מונא אלסאיח, משכם, בת 34, נעצרה ב-14 באפריל 2015. היא הובאה לבית כלא קישון (ג'למה) שם עברה חקירות, הרשויות מנעו ממנה להפגש עם עו"ד למשך שבועיים מיום מעצרה. במאי 2015 מונא הועברה לכלא השרון. היא סובלת מבעיות בריאות.

אסירות משוחררות

כלא השרון (תל מונד)

בושרא אלטויל, בת 21, מאלבירה שבאיזור רמאללה, אסירה לשעבר ששוחררה ב-18 בדצמבר 2011 בעסקת שליט ונעצרה שוב ב-1 ביולי 2014. הרשויות הישראליות מינו ועדה צבאית מיוחדת שהחליטה להחזיר אותה לכלא עד תום התקופה שאליה נשפטה, פרוש הדבר שעליה להיות במאסר במשך 10 חודשים נוספים. שוחררה ב-17 במאי 2015.

פדאא סלימן, בת 22 מבית עור אלתחתא שבאיזור רמאללה, נעצרה ב-26 באוגוסט 2014. ב-11 בפברואר 2015 היא נשפטה ל-7 חודשי מאסר, 8 חודשי מאסר על תנא למשך 4 שנים מיום שיחרורה וקנס של 1,500ש"ח. שוחררה ב-10 במרץ 2015.

י.ר., בת 16, מבית דוקו שבאיזור ירושלים, נעצרה ב-4 בדצמבר 2014 במחסום קלנדיה. ב-5 במרס 2015 היא שוחררה בערבות של 5,000 ₪ למעצר בית.

ימאן עמארנה, בת 21, מיעבד שבאיזור ג'נין, סטודנטית למשפטים באוניברסיטת אלקודס, נעצרה ב-17 בפברואר 2015 במחסום זעאתר קרוב לשכם, היא נעצרה כאשר היתה באוטובוס בנסיעה חזרה לביתה. במרץ 2015 נשפטה ל-31 ימי מאסר וקנס של 5,000 ₪. היא שוחררה ב-12 במרץ 2015.

אמאל אלשאויש, מירושלים, בת 47 , אם לששה נעצרה ב-4 במרץ 2015, הוחזקה בכלא "אוהלי קידר" בבאר שבע במשך שלושה שבועות. ב-22 באפריל 2015 היא שוחררה בערבות של 15,000 ₪ למעצר בית בביתה.

אלאא בני עודה, מטמון שבאיזור ג'נין, בת 20, סטודנטית, נעצרה ב-7 במרץ 2015 ושוחררה ב-12 במרץ 2015.

לינא ח'טאב, בת 18 מרמאללה סטודנטית לתקשורת אוניברסיטת ביר זית, נעצרה ב-13 בדצמבר 2014 בביטוניה שבאיזור רמאללה. בזמן המעצר חייל היכה אותה והיא סובלת מכאבים חזקים ביד. היא נחקרה במתקן כליאה בעופר במשך שעות ואחר כך הועברה לכלא השרון. ב-18 בפברואר 2015 היא נשפטה ל-6 חודשי מאסר, קנס של 6,000 ₪, 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום שיחרורה, קנס על תנאי בסך 3,000 ₪ למשך 3 שנים מיום שחרורה. שוחררה ב-11 ביוני 2015.

כלא נוה תרצה (רמלה)

אסמאא עאליה, בת 36, אם לשלושה מטולכרם, נעצרה ב-14 בדצמבר 2014. שוחררה למעצר בית בנגב ב-5 במרץ 2015 בערבות.

אסמאא דראגמה, מאלעזריה, בת 33, אם לשניים, נעצרה ב-26 במרץ 2015 ב-1 באפריל 2015 נשפטה ל-31 ימי מאסר וקנס של 25,000 ₪. היא שוחררה ב-23 באפריל 2015.

בית מעצר מגרש הרוסים (מוסקוביה)

נסרין חמידה, מאלדוחא שבאיזור בית לחם, בת 32, אם לשלושה, נעצרה ב-15 באפריל מביתה. ב-30 לאפריל היא שוחררה בערבות של 3,000 ₪.העמוד הראשי