נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע - יולי 2011

כיום יש 33 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים: 15 בכלא השרון (תל מונד), 17 בכלא דמון (על הר הכרמל) ואחת בכלא נווה תרצה (רמלה).

כלא השרון (תל מונד)

חיפושים

בראשון ובשני ביוני 2011 קבוצת סוהרים וסוהרות נכנסו לאגף האסירות הפוליטיות בכלא השרון וערכו חיפושים בנוקשות ובגסות, בהם הפכו ופיזרו את כל החפצים של האסירות ושלוש אסירות עברו את ההשפלה של חיפוש בעירום.

עונשים

אחלאם אלתמימי , מרמאללה, נעצרה ב-14 בספטמבר 2001. ב-29 ביוני 2011 כאשר היתה אמורה להיפגש עם עו"ד, סוהרת אמרה לה כי היא חייבת לעבור חיפוש בעירום לפני הפגישה. אחלאם סירבה ואמרה כי אם כך היא מוותרת על הפגישה עם העו"ד. למרות זאת עשו לה חיפש בעירום באלימות רבה: מנהלת האגף דחפה אותה פנימה לכיוון החדר וכאשר לא הצליחה לבצע את החיפוש הופעלה אזעקת חירום והחיפוש התבצע ע"י כוחות מתוגברים. מייד אחרי החיפוש אחלאם נלקחה למשפט משמעתי והוטלו עליה שבעה ימי בידוד. אחלאם פתחה בשביתת רעב וכעונש נוסף הועברה לבידוד באגף 2 שהוא אגף של אסירות פליליות.
לשביתת הרעב היו שתי מטרות: אחת - הזדהות עם הדרישות הכלליות של האסירים הפוליטיים שבין השאר כללו: הפסקת החיפושים בעירום, הפסקת חיפושים קשים וגסים בחדרים של האסירים, קבלת טיפול רפואי נאות, הקלת הבידוד בכך שאסירים בבידוד יהיו ביחד באגף בידוד. מטרה שניה - זכויותיה האישיות: ביקור של בעלה שגם הוא אסיר פוליטי, טלפון למשפחה בירדן ואפשרות להצטלם בסי.די. לעשר דקות ולשלוח אותו למשפחה בירדן. קיימות החלטות של בית משפט לגבי טלפון למשפחה וצילום בסי.די. ורשויות הכלא לא מצייתות להחלטות אלה.
אחלאם הפסיקה את שביתת הרעב ב-6 ביולי 2011 לאחר שרשויות הכלא אמרו שיקבלו את דרישותיה האישיות.

ביקורי משפחה

רימא דראגמה , מטובס שבאיזור ג'נין, נעצרה ב-28 ביולי 2004. מזה יותר מחמישה חודשים הרשויות הישראליות לא מאשרות לבני משפחתה לבקר אותה. היא סובלת מבעיות בריאות רבות.

רנדה שחאתית , בת 25, מדורא שבאיזור חברון, נעצרה ב-6 בינואר 2009. מזה יותר מארבע חודשים הרשויות הישראליות לא מאשרות לאמה לבקר אותה.

נשים במעצר מינהלי

הנאא שלבי , מבורקין שבאיזור ג'נין, עצירה מינהלית, נעצרה ב-14 בספטמבר 2009. ביולי 2011, הרשויות הישראליות האריכו את מעצרה המינהלי בארבע חודשים נוספים.

עליה געברי, מחברו ן, עצירה מינהלית בת 30, נעצרה מביתה ב-15 בפברואר 2011. ב-2 במרץ הרשויות הישראליות הוציאו נגדה צו מעצר מינהלי.

אסירות חדשות

מונא קעדאן , בת 40, מערבה שבאיזור ג'נין, אסירה לשעבר, זהו מעצרה הרביעי. היא נעצרה שוב ב-31 במאי 2011, בלילה מביתה והובאה לכלא השרון לאגף 2 שהוא אגף של אסירות פליליות. שם הוחזקה בהפרדה בתנאים קשים מאוד ותזונה גרועה. משם לקחו אותה כמעט כל יום, לחקירות בבית המעצר בסאלם ובבית המעצר קישון (ג'לאמה).
ב-11 ביולי 2011 , מספר ימים לאחר שכוחות הכיבוש הישראלים הגישו כתב אישום נגדה, היא פתחה בשביתת רעב בדרישה לעבור לאגף בו מוחזקות אסירות פוליטיות. יום לאחר מכן רשויות הכלא העבירו אותה לכלא דמון. היא המשיכה בשביתת הרעב וביקשה לעבור לכלא השרון לאגף האסירות הפוליטיות. בתגובה רשויות הכלא העבירו אותה לבידוד. לאחר חמישה ימים בהם שבתה רעב, רשויות הכלא קיבלו את דרישתה והיא הועברה לכלא השרון לאגף האסירות הפוליטיות.
כאסירה מנוסה, בעת מעצרה מונא הביאה עימה בגדים להחלפה אשר נלקחו ממנה ע"י כוחות הכיבוש ולא הוחזרו עד היום הזה, יותר מחודשיים לאחר מעצרה. משפחת בעלה, שגם הוא אסיר פוליטי, ניסו להעביר לה בגדים בדרכים המקובלות למשפחות אסירים אך רשויות הכלא סרבו. עו"ד של "נשים למען אסירות פוליטיות", תגריד ג'השאן, שלחה מכתב לרשויות הכלא בדרישה לאפשר למשפחת בעלה להעביר אליה בגדים.
אמא של מונא נפטרה ב-22 ביולי 2011.

בושרא אלטויל , בת 18 מאלבירה, נעצרה מביתה ב-6 ביולי 2011 חיילים שנכנסו לביתה עצרו אותה ולקחו את כל המחשבים שהיו בבית. אמה, מונתהא אלטויל, היתה עצירה מנהלית ששוחררה לפני מספר חודשים. בושרא הובאה לבית המעצר באשקלון שם עברה חקירות. בזמן החקירות ידיה ורגליה היו אזוקות. החוקרים איימו עליה כי יעצרו גם את הוריה בגללה. התא היה מלוכלך מאוד, קר והאור דלק בו 24 שעות ביממה. ב-21 ביולי 2011 היא הועברה לכלא השרון.

אסירות משוחררות

ניללי צפדי , בת 34 משכם, נעצרה ב-11 בנובמבר 2009 ושוחררה ב-10 ביולי 2011. בעת שיחרורה רשויות הכלא לקחו ממנה מכתבים אישיים כולל מכתבים מבעלה שגם הוא אסיר פוליטי. עו"ד של "נשים למען אסירות פוליטיות" שלחה מכתב למנהל כלא השרון בדרישה להחזיר לה את המכתבים מייד.

קיפאח קטש , בת 37, מאלבירה, עצירה מינהלית, נעצרה ב-1 באוגוסט 2010 ושוחררה ב-4 באוגוסט 2011.

סאמחה חג'אז , בת 39, אם לשישה, מאלמזרעה אלשרקיה שבאיזור רמאללה, נעצרה ב-8 בפברואר 2011 ושוחררה ב-5 ביולי 2011.

אמל טקאטקה , בת 22 מבית פאג'ר שבאיזור בית לחם, נעצרה במרץ 2011 ושוחררה ב-30 במאי 2011.

סאג'א שיבאני , מעראבה שבאיזור ג'נין נעצרה ב-31 במאי 2011 ושוחררה בערבות ב-21 ביוני 2011.

כלא דמון (על הר הכרמל)

פגיעה בזכויות האסירות

לאחרונה , רשויות הכלא צימצמו את זכויות האסירות הפוליטיות והטילו עליהן מגבלות נוספות:


חיפושים

ב-26 ביולי 2011 רשויות הכלא ערכו חיפוש באחד מתאי האסירות הפוליטיות בשעה 1 בלילה. כאשר אמנה מונא העירה להם על שעת החיפוש הם ענו שבעתיד יערכו חיפושים גם בשעות שתיים ושלוש בלילה.

ביקורי משפחה

סומוד קראג'ה , בת 22 מספא שבאיזור רמאללה, נעצרה ב-25 באוקטובר 2009. הרשויות הישראליות לא אישרו לבני משפחתה לבקר אותה. כמו כן המכתבים שהם שולחים אליה חוזרים למרות שהכתובת נכונה.

אמל ג'ומעה , ממחנה הפליטים עסכאר שבאיזור שכם, נעצרה ב-9 במאי 2004. מאז מעצרה הרשויות הישראליות לא מאשרות לאחיה הנכה לבקר אותה. מזה יותר מארבעה חודשים לא מאשרים לבני משפחתה לבקר אותה.

עיתונים

לאחר שעו"ד של "נשים למען אסירות פוליטיות" שלחה מכתב בדבר הכנסת עיתונים, רשויות הכלא נענו לבקשתה של ורוד קאסם , ומאפשרים לה לקבל עיתון פנורמה. האסירות מבקשות שיאשרו להן לקבל גם עיתונים אחרים.

נשים במעצר מינהלי

לינאן אבו גולמה , עצירה מינהלית מבית פוריק שבאיזור שכם, נעצרה ב-15 ביולי 2010 . ביולי 2011 הרשויות הישראליות האריכו את מעצרה בשישה חודשים נוספים.

משפטים

ראמיה אבו סאמרה , בת 30, מיאטא שבאיזור חברון, נעצרה ב-16 בדצמבר 2010. ב-18 ביולי 2011 נשפטה ל-18 חודשי מאסר ו-5000 ₪ קנס.

אסירות משוחררות

עאישה גנימאת , בת 20, מצוריף שבאיזור חברון נעצרה ב-2 בספטמבר 2009 ושוחררה ב-4 באוגוסט 2011.

ביקורי עו"ד

ב-29 ביוני 2011 עו"ד של "נשים למען אסירות פוליטיות", תגריד ג'השאן הגיעה על מנת להיפגש עם אסירות בכלא דמון ורשויות הכלא הורו לקיים את ביקור בתנאים החדשים: בעת הביקור וההמתנה לאסירות על העו"ד להיות נעול בחדר קטן ואטום שגודלו כמטר על מטר. היא סירבה להיפגש עם האסירות בתנאים אלה ושלחה מכתב לשב"ס עם העתקים לסנגוריה הציבורית, לאגודה לזכויות האזרח, לועד נגד עינויים וללשכת עורכי הדין. עד היום, למרות שעבר מאז יותר מחודש, רשויות הכלא לא הטריחו את עצמם לשלוח תשובה. אחרי כחודש בו העו"ד של נלא"פ סירבה לבקר בתנאים אלה, היא ערכה ביקור חד פעמי תוך מחאה על התנאים. בביקור זה הסוהרים נעלו אותה רק בעת המפגש עם האסירה (במפגש מפריד בין העו"ד לאסירה קיר זכוכית והשיחה נערכת בטלפון מיוחד לצורך זה). עדיין אותו חדר קטן ואטום.

כלא נוה תרצה (רמלה)

מרים אלטראבין , מיריחו, נעצרה ב-24 בינואר 2005. מזה כחצי שנה מוחזקת בהפרדה באגף של אסירות פליליות.

העמוד הראשי