נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע - ינואר 2014

בכלא השרון ישנן היום 17 נשים : מהן 10 עצורות ו-7 שפוטות , כמו כן ישנן שלש עצורות במעצר בית.

טיפול רפואי

בכלא אין לאסירות הפוליטיות אפשרות לקבל טיפול מרופא מקצועי (מלבד רופא שיניים לטיפולים בסיסיים בלבד). תהליך קבלת טיפול רפואי מקצועי הוא ארוך ומסורבל ופעמים רבות בלתי אפשרי בכלל.
בשיתוף פעולה עם עמותת יוסף אלצדיק (עמותה למען זכויות האסירים והאסירות הפוליטיים) ניתן אישור להכנסת רופא עור לטפל בשלוש אסירות. בתחילה האישור ניתן עבור אסירה אחת ולאחר התכתבויות עם הנהלת הכלא האישור ניתן לשתי אסירות נוספות.
כמו כן כיום נעשים מאמצים להכניס רופא שיניים לטיפולים מורכבים שהכלא אינו מספק אותן.

הכנסת מכשירי ספורט

האסירות מעוניינות לקבל מכשירי ספורט שונים כמו הליכון, אופניים ועוד. על פי פקודות השב"ס (שירות בתי הסוהר) הצלב האדום הבינלאומי רשאי להכניס מכשירים האלה אבל הצלב האדום הבינלאומי מסר כי אין לו תקציב לכך ובנוסף אינו מוכן להכניס מכשירים אלה גם אם נקנו ע"י ארגונים אחרים.
היועצת המשפטית של "נשים למען אסירות פוליטיות", עו"ד תגריד ג'השאן, פנתה להנהלת הכלא על מנת לחפש אלטרנטיבה להכנסת מכשירים אלה והעניין נדון כיום ע"י פיקוד המרכז של שב"ס.
בנוסף נלא"פ בודקת אפשרות לבקש מהכלא עצמו לספק מכשירים אלה כפי שהדבר נעשה בכלא נווה תרצה - הכלא בו מוחזקות אסירות פליליות.

אמצעי חימום בחורף

החורף, רשויות הכלא אסרו על האסירות הפוליטיות לקנות בקנטינה של הכלא, תנורים מפזרי חום לתאים , דבר שהיה מותר עד השנה שעברה.
גם השנה רשויות הכלא אסרו על משפחות האסירות להכניס שמיכות. לאחר שנלא"פ פרסמה והעלתה את בעיית הקור בתאים בחורף, עמותת יוסף אלצדיק תרמה לאסירות סכום כסף שאפשר לכל אחת מהאסירות לקנות שמיכה בקנטינה.
אנחנו ממשיכות לפעול לאישור הכנסת שמיכות ע"י המשפחות. מחיר השמיכה בקנטינה גבוה יותר מפי שניים מהמחיר בחוץ בשוק החופשי. חלק מהאסירות אינן יכולות לשלם סכומים כאלה עבור אמצעי חימום כה בסיסי.

קבלת ומשלוח מכתבים

האסירות התלוננו כי מזה מספר חודשים הן כמעט ולא קיבלו מכתבים שנשלחו אליהן ממשפחותיהן או מגורמים אחרים. לדוגמא: הרבה אסירות מכותבות עם תושבי חו"ל (בקישור ועידוד נלא"פ). פעיל זכויות אדם מצרפת אשר מכתביו לא הגיעו לאסירה לינא ג'רבוני מזה מספר חודשים וגם לא חזרו אליו התעניין למה אינו מקבל תשובות על מכתביו.
היועצת המשפטית של נלא"פ פנתה להנהלת הכלא, בעניין, אשר בדקה יחד איתה ויחד עם האסירות את מצב קבלת המכתבים. החודש שלוש אסירות קיבלו מכתבים ביניהן לינא ג'רבוני שקיבלה מכתב מצרפת.
כמו כן נעקוב גם אחרי משלוח המכתבים של האסירות וקבלתן ע"י הנמענים .

נעליים

מזה כמה שנים רשויות בתי הסוהר אוסרות על המשפחות להכניס נעליים לאסירים ולאסירות. המצב של האסירות הינו קשה יותר מאחר ורוב רובם של הנעליים בקנטינה הן של גברים. בנוסף לכך מחירי הנעלים גבוהים כך שהאסירות אינן יכולות לקנות נעליים בקנטינה. לאחרונה, המצב החמיר: לאסירות אין נעלי חורף מתאימות והן מתהלכות בנעלי אצבע גם בחורף מאחר וזו כמעט הנעל יחידה שהן יכולות לקנות בקנטינה.

ההסעות לבתי המשפט

העצורות אשר מובאות לדיונים משפטיים בבית המשפט הצבאי בעופר ובסאלם מתלוננות על יחס קשה מצד הסוהרים והסוהרות של יחידת נחשון והתנאים בפוסטה (רכבי ההסעה של השב"ס). במיוחד התלוננו על מיזוג האויר הקר בנוסף לתנאי קור קשים ביותר בתוך התאים של בתי המשפט בהם שוהות האסירות במשך היום.
נלא"פ פנתה לארגונים אחרים ביניהם הקליניקה לזכויות ושיקום אסירים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה על מנת לבדוק אפשרויות לפעילות משותפת לשינוי התנאים הללו.

עצורות חדשות

פדוא גאנם – אמא לארבעה ילדים משויקה, אזור טולכרם, נעצרה ביום 29/9/13 והשתחררה למעצר בית בטייבה ביום 13/11/13.

למא חדאדיה – ממחנה פליטים טולכרם, נעצרה ביום 14/10/13 והובאה לחקירה בבית מעצר ג'למה היתה מנועת מפגש עם עו"ד עד יום 23/10/13. לאחר מכן הועברה לכלא השרון.

מונתהא אלחיח – מבית צוריף אזור חברון נעצרה ביום 22/10/13 והובאה לכלא נווה תרצה שוחררה למעצר בית ביום 6/11/13

רנא אבו קויק , אמא לארבעה ילדים – מרמאללה נעצרה ביום 26/10/13 הובאה לחקירות בבית מעצר אשקלון. לאחר מכן הועברה לכלא השרון.

ויאם ג'אבר – משכם סטודנטית למנהל עסקים , נעצרה ביום 11/11/13 .

מראם חסונה - מרפידיא –שכם סטודנטית לשפה אנגלית באוניברסיטת אלנג'אח בשכם נעצרה ביום .13/11/13

פלסטין נג'ם –משכם נעצרה ביום 20/11/13 , היתה אסירה בין השנים 2006-2009 .

זינב מוסטפא –ממחנה פליטים בלאטה באזור שכם נעצרה ביום 8/12/13 .

עצורה קטינה מירושלים – נעצרה ביום 3/1/14 .

רגדה קואסמי –מחברון, אמא לשני ילדים קטנים, נעצרה ביום 7/1/14 היתה עצורה בכלא אוהלי קידר בבאר שבע. שוחררה למעצר בית בבית סבה בחברון ביום 28/1/14.

שחרורים

לינאן אבו גולמה - מבית פוריק, אזור שכם נעצרה ביום 15/8/14 שוחררה ביום 1/10/14.

מייסר אלעטיאני - משכם נעצרה ביום 15/8/13 שוחררה ביום 14/11/13.

אנעאם קנמבו - מירושלים נעצרה ביום 2/4/13 שוחררה ביום 3/11/13.

משפטים

נואל אלסעדי –ממחנה פליטים ג'נין נעצרה ביום 4/11/12 ונשפטה ביום 22/1/14 : ל- 20 חודשי מאסר בפועל, ו-12 חודשים על תנאי למשך חמש שנים מיום השחרור ותשלום קנס של 10,000 ₪

דוניא ואקד – מטול כרם נעצרה ביום 27/5/13 ונשפטה ביום 15/1/14 : ל- 42 חודשי מאסר בפועל, ו-12 חודש מאסר על תנאי במשך שלש שנים מיום השחרור.

רנא אבו קויק - מרמאללה נעצרה ביום 27/10/13 ונשפטה ביום 29/1/14: ל - 8 חודשי מאסר בפועל, ו- 18 חודשי מאסר על תנאי במשך חמש שנים מיום השחרור ותשלום קנס -5,000 ₪.העמוד הראשי