נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע - פברואר 2015

כיום יש 22 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים: 20 בכלא השרון (תל מונד), אחת בכלא נוה תרצה (רמלה) ואחת בבית מעצר קישון (ג'למה).

כלא השרון (תל מונד)

התנאים בתאים

למרות הקור בחורף אין כל אמצעי חימום בתאים. לא רק שרשויות הכלא אינם מספקים אמצעי חימום הם גם אוסרים על האסירות לקנות תנורים או כל אמצעי חימום אחר. ב-18 בינואר עו"ד של "נשים למען אסירות פוליטיות", תגריד ג'השאן, שלחה מכתב לרשויות הכלא בדרישה לאשר לאסירות להכניס תנורים או אמצעי חימום אחרים לכלא מאחר ולא התקבלה כל תשובה, ב-12 בפברואר נשלח מכתב שני. כמות ואיכות השמיכות שהכלא מספק לאסירות אינה מספיקה ועל מנת להתגבר על הקור בחורף דרושות שמיכות נוספות. מזה שנתיים שרשויות הכלא אוסרות על משפחות האסירות להביא להן שמיכות כך שהאסירות נאלצות לקנות שמיכות בקנטינה של הכלא שם המחירים גבוהים בהרבה וטיב השמיכות נמוך יותר.

הנסיעות לבית המשפט

העצירות הפוליטיות שעליהן להיות נוכחות בישיבות בית המשפט ממשיכות להתלונן על השעות הארוכות שהן מוחזקות במכונית האסירים - "פוסטה" ועל היחס הקשה והמשפיל: הן מובאות ל"פוסטה" בערך בשעה 4 בבוקר ואז נוסעות לבתי כלא אחרים שם הן מחכות שעות ארוכות. מאוד קר ב"פוסטה" וכל זמן הנסיעה הן אזוקות בידיים וברגליים. לפני ואחרי ישיבת בית המשפט הן מוחזקות בתא מעצר קטן בבית המשפט גם בו קר מאוד. הן מוחזרות לכלא בלילה. בינואר 2015 העצירה, יסמין שעבאן, התלוננה לרשויות הכלא על היחס הקשה ותנאי הנסיעה:
1. הכבילה בידיים חזקה מידי וגורמת לפצעים. בקשותיה להקלה לא נענו.
2. בקשות לכבות את הקירור ב"פוסטה" ולהדליק את החימום נתקלו בצעקות מצד הסוהרים.
3. בנסיעה אחת, סוהרת דחפה אותה בפרעות בלי כל סיבה.
4. מפעילים קירור ב"פוסטה" במקום חימום.
5. הסוהרים מפעילים מוסיקה חזקה, קולות צחוק ורעש נוסף שמפריע לאסירות שמוחזקות ב"פוסטה".
לא היתה כל תגובה לתלונה, אבל הסוהרות הפסיקו לדבר אליה וכך לפחות נפסקו הצעקות.

רשימת האסירות הפוליטיות כיום:

לינא ג'רבוני, בת 40, מעראבה אלבטוף שבגליל, נעצרה ב-15 באפריל 2002, שפוטה ל-15 שנים.

מונא קעאדאן, בת 43, מעראבה שבאיזור ג'נין, אסירה לשעבר ששוחררה ב-18 בדצמבר 2011 בעסקת שליט ונעצרה שוב ב-13 בנובמבר 2012.

נהיל אבו עישה, בת 36, מחברון, נעצרה ב-14 במרץ 2013. ב-11 בנובמבר 2014 היא נשפטה ל-33 חודשי מאסר, 24 חודשי מאסר על תנאי למשך 5 שנים מיום שיחרורה וקנס של 2,000 ₪.

דוניא ואקד, ממחנה הפליטים טולכרם, בת 37, עבדה בחנות תכשיטים, נעצרה ב-13 במאי 2013 ושפוטה ל-42 חודשי מאסר.

ויאם ג'אבר, בת 22 מתל שבאיזור שכם, סטודנטית למינהל עסקים, נעצרה ב-11 בנובמבר 2013. ב-24 באפריל 2014 היא נשפטה ל-32 חודשי מאסר.

פלסטין נג'ם, בת 28, משכם, נעצרה ב-20 בנובמבר 2013. ב-5 בינואר 2015 היא נשפטה ל-48 חודשי מאסר, 24 חודשי מאסר על תנאי למשך 5 שנים מיום שיחרורה וקנס של 3,000 ₪.

שירין עיסאוי, בת 34 מירושלים, אסירה לשעבר, נעצרה שוב ב-6 במרץ 2014.

סמאהר זין אלדין, אם לשישה, ממג'דל באני פאדל שבאיזור שכם, נעצרה מביתה ב-28 במאי 2014.

בושרא אלטויל, בת 21, מאלבירה שבאיזור רמאללה, אסירה לשעבר ששוחררה ב-18 בדצמבר 2011 בעסקת שליט ונעצרה שוב ב-1 ביולי 2014. הרשויות הישראליות מינו ועדה צבאית מיוחדת שהחליטה להחזיר אותה לכלא עד תום התקופה שאליה נשפטה, פרוש הדבר שעליה להיות במאסר במשך 10 חודשים נוספים.

ת'וריא טהה, בת 21, מבית אילו שבאיזור רמאללה, סטודנטים לתקשורת ולטכנולוגיה באוניברסיטה הפתוחה אלקודס, נעצרה ב-26 ביולי 2014. ב-12 בפברואר 2015 היא נשפטה ל-22 חודשי מאסר.

ד.ס., בת 17, מירושלים, נעצרה ב-3 בינואר 2014, שפוטה ל-18 חודשי מאסר.

פדאא סלימן, בת 22 מבית עור אלתחתא שבאיזור רמאללה, נעצרה ב-26 באוגוסט 2014. ב-11 בפברואר 2015 היא נשפטה ל-7 חודשי מאסר, 8 חודשי מאסר על תנא למשך 4 שנים מיום שיחרורה וקנס של 1,500ש"ח.

אחסאן דבאבסה , בת 28, מחברון, אסירה לשעבר נעצרה שוב ב-13 באוקטובר 2014.

יסמין שעבאן, בת 32, אם לארבעה, מג'למה שבאיזור ג'נין, נעצרה מביתה ב-3 בנובמבר 2014 והובאה לבית מעצר קישון (ג'למה) שם עברה חקירות במשך חמישה ימים. ב-9 בנובמבר היא הועברה לכלא השרון (תל מונד).

ח.מ., בת 17, ממחנה הפליטים אלעארוב שבאיזור חברון נעצרה ב-28 בנובמבר 2014.

אמל טקאטקה, בת 20, מבית פג'אר שבאיזור בית לחם, נעצרה ב-1 בדצמבר 2014. בזמן מעצרה היא נורתה באש חייה ע"י חיילי הכיבוש הישראלי ונפצעה קשה ביד שמאל, מותן שמאל, ורגל שמאל. היא אושפזה ובזמן האישפוז רגליה היו אזוקות למיטה. ב-30 בדצמבר היא הועברה לכלא השרון (תל מונד).

י.ר., בת 16, מבית דוקו שבאיזור ירושלים, נעצרה ב-4 בדצמבר 2014 במחסום קלנדיה.

הניה נאסר, בת 23 מדיר קדיס שבאיזור ראמללה אסירה לשעברה ששוחררה ב-18 בדצמבר 2011 בעסקת שליט ונעצרה שוב מביתה, בלילה ב-10 בדצמבר 2014.

לינא ח'טאב, בת 18 מרמאללה סטודנטית לתקשורת אוניברסיטת ביר זית, נעצרה ב-13 בדצמבר 2014 בביטוניה שבאיזור רמאללה. בזמן המעצר חייל היכה אותה והיא סובלת מכאבים חזקים ביד. היא נחקרה במתקן כליאה בעופר במשך שעות ואחר כך הועברה לכלא השרון. ב-18 בפברואר 2015 היא נשפטה ל-6 חודשי מאסר, קנס של 6,000 ₪, 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום שיחרורה, קנס על תנאי בסך 3,000 ₪ למשך 3 שנים מיום שחרורה.

פדאא דעמס, בת 20, מבית עומר שבאיזור חברון, סטודנטית, נעצרה ב-28 בינואר 2015.

כלא נוה תרצה (רמלה)

אסמאא עאליה, בת 36, אם לשלושה מטולכרם, נעצרה ב-14 בדצמבר 2014.

בית מעצר קישון (ג'למה)

ימאן עמארנה, בת 21, מיעבד שבאיזור ג'נין, סטודנטית למשפטים באוניברסיטת אלקודס, נעצרה ב-17 בפברואר 2015 במחסום זעאתר קרוב לשכם, היא נעצרה כאשר היתה באוטובוס בנסיעה חזרה לביתה.

אסירות משוחררות

כלא השרון (תל מונד)

נואל אלסעאדי, בת 53 ממחנה הפליטים ג'נין נעצרה ב-4 בנובמבר 2012 ושוחררה ב30 בספטמבר 2014.

אלאא אבו זיתון, בת 23 מעסירה אלשמליה שבאיזור שכם, נעצרה ב-9 בפברואר 2013. ועד השליש אישר שיחרור מוקדם ב-21 בספטמבר 2014.

תחריר אלקנה, בת 31 מכפר קליל שבאיזור שכם נעצרה ב-12 במאי 2013. ב-3 בנובמבר 2014 נשפטה ל-20 חודשי מאסר וקנס של 2,000 ₪. היא שוחרר ב-7 בדצמבר 2014.

רסמיה בלאונה, בת 53, אם לארבעה ממחנה הפליטים טולכרם, נעצרה ב-4 בפברואר 2014. בספטמבר 2014 היא נשפטה ל-24 חודשי מאסר וקנס של 24,000 ₪. הרשויות הישראליות ערערו על פסק הדין ובית המשפט הצבאי קיבל את הערעור והעלה את הקנס לסך 50,000 ₪. רסמיה שוחררה ב-13 בינואר 2015.

רים חמארשה, בת 41, אם לששה מיעבד שבאיזור ג'נין, נעצרה ב-16 בפברואר 2014 ושוחררה ב-24 בספטמבר 2014.

היבה אבו ג'אגה, בת 28, אם לשניים, מולאג'ה שבאיזור בית לחם, נעצרה ב-28 מאי 2014. ב-16 בספטמבר 2014 נשפטה ל-4.5 חודשי מאסר וקנס ל 1,000 ₪. היא לא שילמה את הקנס ושוחררה ב-11 בנובמבר 2014.

פדאא שיבאני, בת 36, אם לשניים מעראבה שבאיזור ג'נין, נעצרה מביתה ב-11 במאי2014. ב-11 בפברואר 2015 היא נשפטה ל-9 חודשי מאסר וקנס של 80,000 ₪. שוחררה ב-12 בפברואר 2015.

מאלק אלח'טיב, בת 14 מבטין שבאיזור רמאללה, נעצרה ב-31 בדצמבר 2014 בדרכה לבית הספר. ב-21 בינואר 2015 היא נשפטה לשני חדשי מאסר וקנס של 6,000 ₪. שוחררה ב-13 בפברואר 2014.
הפגנות נגד מעצר ילדים: בעקבות פרסום דבר מעצרה של מאלכ אלח'טיב התקיימו הפגנות נגד הרשויות הישראליות שעוצרות ילדים וילדות פלסטינים. הפגנות התקיימו במקומות רבים ביניהם: הגדה המערבית, ירושלים, תל אביב, אום אלפחם, עראבה באטוף, באיטלה ובמקומות נוספים באירופה.

כלא נוה תרצה (רמלה)

פדאוה, גנים, אם לארבעה משויקה שבאיזור טולכרם, נעצרה ב-29 בספטמבר 2013, שוחררה למעצר בית בטיבה ב-13 בנובמבר 2013 וב-6 באפריל 2014 נעצרה שוב והוחזקה בכלא נוה תרצה. עורכת הדין של "נשים למען אסירות פוליטיות", תגריד ג'השאן, יצגה אותה בועדת שליש, שאישרה לה שיחרור מוקדם ב-22 באוקטובר 2014.

אינעם קנמבו, מירושלים, אסירה לשעבר, נעצרה ב-27 באוגוסט 2014 ושוחררה ב-28 בספטמבר 2014.העמוד הראשי