נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע - פברואר 2008

כיום יש כ-90 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים: כ- 85 בכלא השרון (תל מונד), השאר: בכלא נווה תרצה (רמלה), ובמתקני כליאה שונים.

כלא השרון (תל מונד)

התנאים בתאים
האסירות ממשיכות לסבול מהקור והרטיבות בתאים. כל דבר שנמצא בתא מתמלא בלחות כולל המיטות והמזרונים. האסירות משתמשות בקרטונים על מנת לספוג את הלחות ממיטותיהן. הן עדיין אינן יכולות להשתמש בתנורים בגלל בעיות במערכת החשמל שרשויות הכלא לא מתקנות. הלחות המתמדת גורמת לריחות רעים בתאים.

פטמה אלזוק, מעזה, אם לשמונה, נעצרה במאי 2007: ב-15 בינואר 2008 ילדה את בנה יוסף בבית חולים מאיר בכפר סבא. מייד לאחר הלידה כבלו את רגלה למיטה. "מוסד מנדלה לזכויות אדם ואסירים פוליטיים" (שמרכזו ברמאללה) הגיש עתירה לבית המשפט העליון באמצעות עו"ד תגריד ג'השאן בדרישה שירשו לעו"ד לבקר את פטמה בביה"ח. העתירה נדחתה. יומיים לאחר הלידה היא הוחזרה לבית הסוהר.
בתאה יש תנור בשביל התינוק אבל לפעמים עדיין קר כי בדלת התא יש פתח שסגור רק בסורגים ואין עליו זכוכית. בזמן רחצת התינוק האסירות מכסות חלון זה במגבת על מנת למנוע רוח פרצים.

נורא אלהשלמון, מחברון, אם לשישה, עצירה מינהלית, נעצרה ב-17 בספטמבר 2006: הפסיקה את שביתת הרעב שלה ב- 7 בינואר 2008 אחרי 27 ימים. ב-16 בינואר בעלה, גם הוא עציר מינהלי, ביקר אותה.

ורוד קאסם, בת 20, מטירה שבמשולש, נעצרה ב-4 באוקטובר 2006: ב-27 בינואר 2008 הובאה לדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לפני תחילת הדיון בני משפחתה ששמחו לראותה התקרבו אליה. הסוהרת אסרה עליהם לדבר איתה ומשכה את ורוד בחוזקה עד שנפלה וידה נפצעה.

אסירות חדשות
אסמאא, בת 19, מחברון
סועאד אלעמד, בת 29, משכם

משפטים
אלאא חג'יג'ה, בת 21, מרמאללה, נעצרה ב- 5 בדצמבר 2006: ב-27 בדצמבר נשפטה לשנתיים מאסר.

שיחרורים
שיפאא אלקודסי, מטולכרם, נעצרה ב-29 באוגוסט 2002 ושוחררה ב-10 בינואר 2008. רשויות הכלא לא התירו לה להיפגש עם אחיה שהוא אסיר פוליטי, באותו בית סוהר.
תגריד אלסעדי, מסכנין, נעצרה ב-16 באפריל 2002 ושוחררה ב-15 בינואר 2008.
נרימן בסיס, שוחררה ב-15 בינואר 2008.
רובא אלטליב, בת 19 מסלפית, נעצרה ב-14 בינואר 2007 ושוחררה ב-16 בינואר 2008.
אחלאם קמביז, ממחנה הפליטים טולכרם, נעצרה ב-22 בנובמבר 2006 ושוחררה ב-27 בינואר 2008. שניים מאחיה הם אסירים פוליטיים בבתי הסוהר הישראליים. במשך 14 החודשים שהיתה אסירה רשויות הכלא הרשו לה להיפגש רק פעם אחת עם אח אחד.
ראניה דיאב, מאיזור ג'נין, נעצרה ב-21 באפריל 2003 ושוחררה ב-2 בפברואר 2008.

כלא נוה תרצה (רמלה)

אמנה מונה, בת 30 מירושלים, נעצרה ב-19 בינואר 2001, מוחזקת בהפרדה כבר יותר מ-17 חודשים. ב-6 בינואר הפסיקה את שביתת הרעב שלה אחרי 24 ימים. כאשר היתה בשביתת רעב רשויות הכלא העבירו אותה למרפאת הכלא שם במשך ארבעה ימים ידיה ורגליה היו קשורות למיטה והכריחו אותה לקבל אינפוזיות.
ב-7 בינואר, רשויות הכלא העבירו אותה לבית מעצר קישון (ג'למה) לתא בו התנאים טובים יותר. רק כאשר הועברה מכלא נווה תרצה רשויות בית הסוהר נתנו לה את הדואר שהגיע אליה: כ-300 מכתבים מחו"ל.


העמוד הראשי