נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


דף מידע - אפריל 2007

כיום יש כ-115 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים. כ- 100 בכלא השרון (תל מונד), השאר: בכלא נווה תרצה (רמלה), בבית מעצר קישון (ג'למה) ומספר אסירות במתקני כליאה שונים.


כלא השרון (תל מונד)

החלונות עדיין מכוסים בלוחות מתכת ולא ניתן לפתוח אותם כך שאור יום כמעט לא נכנס לתאים והאיוורור לקוי.

טיפולי שיניים מוזנחים לגמרי. הטיפול השכיח ביותר הוא עקירת שיניים וגם הוא לעיתים לא מבוצע כמו שצריך. יש אסירות שסובלות מסיבוכים אחרי העקירה. רופאת השיניים מתייחסת לאסירות בצורה גסה ומשפילה. לפני כשנה האסירות התלוננו על טיפולי השיניים לרשויות הכלא אבל ללא הועיל.

ביקורי משפחה: לפי התקנות, תדירות ביקורי משפחה לעצירים/ות שעדיין לא נשפטו היא פעם בשבוע. משפחתה של וורוד קאסם, אשר נעצרה ב-4 באוקטובר 2006 ועדיין לא נשפטה, ביקשה מרשויות הכלא שיאפשרו ביקורי משפחה פעם בשבוע. הרשויות סרבו ומאפשרות ביקורים רק פעם בשבועיים. וורוד מתכוונת להגיש עתירה באמצעות עורכת הדין של "נשים למען אסירות פוליטיות", תגריד ג'השאן נגד סרוב הרשויות.

ד"ר רפקה אלג'עברי : מעצרה המינהלי הוארך, ב-15 במרץ, בחודשיים נוספים. סוף סוף, אחרי חודשים של ציפיה העבירו אליה את משקפי הראיה שלה. רשויות הכלא אסרו להעביר אליה את משקפי השמש.

אסירות חדשות

אחלאם קמביז
רים עאיאדה
, אם לארבעה ילדים, נעצרה בזמן שביקרה את אחיה האסיר בכלא נפחה.
סועאד שיוח'י , בת 20 מירושלים, עצירה מינהלית.
ח'תאם יאסין , בת 33.

שיחרורים מכלא השרון (תל מונד)

מנאל נאג'י מחמוד ע'אנם , ממחנה הפליטים טול כרם, שוחררה לאחר ארבע שנות מאסר, ברובן הוחזקה בכלא השרון. רבים חיכו לקבל את פניה במחסום ג'בארה הקרוב למחנה הפליטים טולכרם.
מנאל בת 31, אם לארבעה, נעצרה ע"י הצבא הישראלי ב-17 באפריל 2003 ונשפטה ל- 50 חודשי מאסר, בבית משפט צבאי. מנאל, הסובלת מתלסמיה, נעצרה בהיותה בהריון ובסוף ספטמבר 2003 ילדה את בנה נור. נור היה עם אימו, בכלא השרון מאז שנולד עד ל-11 במאי 2006, התאריך בו רשויות הכלא הפרידו אותו מאימו. מאז הוא גר עם המשפחה במחנה הפליטים טולכרם.
במרץ 2005 אירגון אלדמיר (אלדמיר - אלדמיר הוא אירגון לתמיכה באסירים ולמען זכויות אדם, שמרכזו ברמאללה) , פתח בקמפיין למען שיחרורה, "נשים למען אסירות פוליטיות" הצטרפו לקמפיין. הרשויות הישראליות סרבו להתחשב במצבה הקשה ודחו את בקשתה לשיחרור מוקדם גם לאחר שריצתה תקופה של שני שליש ממעצרה.
עוד אודות מנאל ע'אנם

עובידה אבו עישה , מבית וזן שבאיזור שכם, נעצרה ב-2 בפברואר 2002, שוחררה ב-18 במרץ 2007.
סמאח עבדאללה , מעסירה אלקבליה, נעצרה ב- 7 באוקטובר 2004, שוחררה ב-22 בפברואר 2007.
למיא ג'לע'ום , מג'נין נעצרה ב-1 באוקטובר 2004, שוחררה בפברואר 2007. "ועדת השליש" הסכימה לשחרר אותה אחרי תקופה של שני שליש ממעצרה.
נוהא בושנאק , מטולכרם, נעצרה ב-9 באוגוסט 2006, שוחררה במרץ 2007.
ניבין שויקי , מחברון, נעצרה ב-4 בנובמבר 2003, שוחררה ב-8 במרץ 2007.
ח'תאם אשתיה , מסאלם שבאיזור שכם, נעצרה ב-3 באפריל 2006, שוחררה ב-13 במרץ 2007.
רג'אא אעמר , מחברון, נעצרה ב-10 בספטמבר 2005, שוחררה ב-5 באפריל 2007.
אשג'אן אבו סרור , סטודנטית מבית לחם, נשפטה לשלושה חודשים ו-1000 ₪ קנס. שוחררה ב-15 באפריל 2007.

כלא נווה תרצה (רמלה)

ב-8 במרץ עורכת הדין של "נשים למען אסירות פוליטיות", תגריד ג'השאן, הגיע לביקור בנווה תרצה, לאחר תיאום עם רשויות הכלא, בהתאם לנוהל. רשויות הכלא הודיעו לה שכל האסירות הפוליטיות הפלסטיניות הועברו מכלא נוה תרצה (רמלה), בזמן שבאמת אמנה מונא , (היתה ועדיין נמצאת בכלא נווה תרצה (רמלה. רק סנאא עמרו ועאישה עבאיאת הועברו חזרה לכלא השרון (תל מונד) ב- 8 במרץ.
אמנה מונא , בת 29, מירושלים, מוחזקת מזה שמונה חודשים בהפרדה. היא הגישה עתירה, באמצעות עורכת הדין שלה, סמדר בן נתן, נגד ההפרדה. ב-18 באפריל בית המשפט סירב לקבל את העתירה וצו ההפרדה הוארך בשישה חודשים נוספים.


בית מעצר קישון (ג'למה)

כיום מוחזקות בבית מעצר קישון (ג'למה) ארבע אסירות פוליטיות. תנאי מעצרן קשים, האוכל גרוע מאוד וכמעט בלתי אכיל. הן מבקשות לחזור לכלא השרון (תל מונד).

שיחרורים מבית מעצר קישון (ג'למה)

סועאד נזאל , מקלקילה, נעצרה ב-23 בנובמבר 2004, שוחררה ב-11 באפריל 2007. סועאד ביקשה, בהתאם לתקנות, להיפגש עם אחיה שהוא אסיר בכלא דמון (ליד חיפה). רשויות הכלא סרבו.


יום האישה הבינלאומי

ב-7 במרץ 2007, לרגל יום האישה הבינלאומי, "נשים למען אסירות פוליטיות", ביחד עם "עמותה למען נוער וצעירים ערבים – באלאדנא", אירגנו בחיפה, ערב סולידריות עם האסירות הפוליטיות בבתי הכלא הישראלים. באירוע נשאו דברים:
אריג' שחברי , אסירה פוליטית ששוחררה לאחרונה
טלי פחימה , גם היא אסירה פוליטית ששוחררה לאחרונה
אימה של האסירה סועאד אבו חמד , אשר סיפרה על סבל משפחות האסירות.
מחמוד סעאדי , אביהן של שתי אסירות פוליטיות, בוהייסה (משוחררת) ותגריד (עדיין בכלא), הקריא מכתב מביתו האסירה.
דיאנא חאסין , אם לאסיר פוליטי רביע חסין , ופעילה ב"אנסאר אל סג'ין" (האגודה למען האסיר). אגודה שהותקפה ונסגרה ע"י השילטונות הישראליים.
תגריד ג'השאן , העו"ד של "נשים למען אסירות פוליטיות", הנחתה את האירוע.
עוד אודות האירוע

העמוד הראשי