נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)דף מידע אפריל 2006

כיום יש כ- 120 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים: כ-109 בכלא השרון (תל מונד), 6 בכלא נווה תרצה (רמלה) ומספר אסירות במתקני כליאה שונים.

כלא נווה תרצה (רמלה)

ב- 7 במרץ, העו"ד של נלא"פ, תגריד ג'השאן, הגיעה לכלא נווה תרצה לביקור שתואם מראש כרגיל. עם בואה, מבלי שנפגשה עם האסירות, רשויות הכלא אמרו לה שרק למחרת יאפשרו לה לבקר בכלא. למחרת ה- 8 במרץ, נמסר לתגריד שנאסר עליה לבקר בכלא נווה תרצה בכלל. ב-10 באפריל (אחרי פניות חוזרות ונשנות לרשויות הכלא) נאמר לתגריד שמותר לה לבקר בנווה תרצה, אבל, למעשה, דחו את בקשותיה לבקר בכלא עד ה - 20 באפריל.

עטאף עליאן, בת 42, עצירה מינהלית מרמאללה, נעצרה ב- 22 בדצמבר, 2005, אם לתינוקת בת 16 חודש. אחרי ששבתה רעב 18 ימים, רשויות הכלא הסכימו לאפשר לה להיות עם הבת שלה בהתאם לחוק. אבל הציבו תנאי: שתישאר בכלא נווה תרצה מופרדת מהאסירות בכלא השרון.

ב- 29 במרץ התקיים בבית המשפט בכלא רמלה דיון בעתירות אסירים שהגישה טלי פחימה, נגד תנאיה בכלא ונגד האיסור שהוטל על העו"ד של נלא"פ, תגריד ג'השאן לבקר אותה. התובע טען שאין כל סיבה להגשת העתירה כיוון שלפי מה שידוע לו לא חל איסור על תגריד לבקר את טלי. בית המשפט החליט שמותר לתגריד לבקר את טלי. כאמור רק ב- 20 באפריל איפשרו לה לבקר בכלא נווה תרצה ואז ניתן לה להיפגש גם עם טלי. כמו כן טלי עתרה נגד העובדה שבתאי הבידוד בכלא אין כל הפרדה בין השירותים לשאר התא.

כלא השרון (תל מונד)

ביקורי משפחות

בהתאם לנהלים, לאסירות הפוליטיות מותר לקבל ביקור של ילדיהן, בלי מחיצה, פעם בחצי שנה. לפני ואחרי כל ביקור כזה, רשויות הכלא מחייבות את האסירות לעבור חיפוש בעירום.
בהתאם לנהלים מותרים ביקורים של קרובי משפחה אסירים מדרגה ראשונה. גם ביקורים אלה מותנים בכך שהאסירות יעברו חיפוש בעירום לפני ואחרי כל ביקור. בתנאים אלה האסירות החליטו לסרב לקבל ביקורי קרובים אסירים.

ספרים
הספרייה של האסירות היא קטנה ועלובה ואינה מתאימה לצרכי האסירות. האסירות יכולות לקבל עד חמישה ספרים מבני משפחתם. על כל ספר שמביאים לכלא צריך להוציא ספר קודם שהובא, כך שאסור שיהיה ברשות אסירה יותר מחמישה ספרים באותו זמן (כל הספרים חייבים להיות עם כריכה רכה).

לימודים
אסירות רבות ביקשו להיבחן בבחינות הבגרות. בעקבות מאבקים שהתנהלו בשנים האחרונות על הזכות להיבחן, נראה שהשנה רשויות הכלא ירשו לכל מי שתבקש להישתתף בבחינות.
בעיניין לימודים באוניברסיטה הפתוחה - היועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר כתב לעו"ד של נלא"פ שלימודים אלה מוגדרים כ"טובת הנאה" ולא זכות. רשויות הכלא יכולים להחליט למנוע או להתיר לימודים אלה.

מנאל ע'אנם, בת 30, אם לארבעה, ממחנה הפליטים טול כרם, נעצרה ב- 16 באפריל, 2003. בנה נור ישאר איתה עד לישיבת בית המשפט הבאה ב- 26 באפריל 2006. הקמפיין לשיחרור מנאל נמשך.

פאטן דראע'מה, מרמאללה, בת 31, אם לשבעה. צריכה לעבור ניתוח בכיס המרה. רשויות הכלא מסרבות לומר לה את התאריך המדויק של הניתוח בגלל... "סיבות ביטחוניות".

לאחרונה, רשויות הכלא הגישו תלונות נגד מספר אסירות בטענה שהן ביצעו עברות בהיותן אסירות בכלא, התלונות מתייחסות לאירועים שהיו לפני הרבה זמן (אפילו לפני מספר שנים). חלק מהתלונות כבר נדונו בבית משפט שהחליט להוסיף תקופות מאסר על עונשי המאסר לאסירות הבאות:
עאישה עבאיאת - 7 חודשים ויש לה עוד תיקים פתוחים
אימאן ע'זאוי - חודשיים
סנאא עאמר - 16 חודש ויש תלונות נוספות נגדה.
ראויה אלשיח' ח'ליל - 12 חודש
יש אסירות נוספות שאמורות להישפט על תלונות שהגישו רשויות הכלא.

משפטים:
סמר סביח, מטול כרם נעצרה ב- 29 בספטמבר, 2005, בהריון בחודש התשיעי, נשפטה באמצע מרץ ל- 28 חודשי מאסר.

אסירות חדשות:
תרואת חמדאן, סטודנטית באוניברסיטת אל נג'אח
ח'יתאם אשתיה, סטודנטית באוניברסיטת אל נג'אח
איאת אלסלטי, סטודנטית באוניברסיטת אל נג'אח
רשא זבארה, סטודנטית באוניברסיטת אל נג'אח
זכייה נגאר, מבורין
תחריר, מוחזקת בהפרדה

שיחרורים:
נעמה אלנקאירה, בת 14 מאזור חברון, נעצרה ב- 2 ביוני, 2005 (ביום הולדתה). במשך חודשיים הוחזקה בבית המעצר בבאר שבע, שם היתה האישה היחידה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע החליט להחזיק אותה במעצר עד תום ההליכים. נעמה הועברה לכלא השרון ב- 31 ביולי. שוחררה במרץ 2006.
עביר עודה, מאיזור טולכרם, היתה עצירה מינהלית במשך 27 חודשים. שוחררה ב- 19 במרץ 2006.
ראבעה חמאיל, בת 20, היתה בכלא חמש שנים, שוחררה ב- 12 במרץ 2006.
ע'וזלאן חג'י, מדורא (איזור חברון), נעצרה ב- 20 ביוני 2005 ושוחררה בתחילת אפריל.


ב- 8 במרץ, יום האישה הבינלאומי:

     

נלא"פ אירגנה הפגנת סולידריות עם האסירות, מול כלא השרון, במחאה על התנאים בכלא ובקריאה לשיחרור כל האסירות והאסירים הפוליטיים.

העמוד הראשי